AKUSTIKK / HIMLINGER

AKUSTIKK / HIMLINGER

Akusto One kan monteres fritt, uten omramming, og er et designelement i seg selv. Optimalt i møterom og kontorer.

Gjør rommet akustisk optimalt

Lyden som får "leve" lenge i rommet skaper undøvendig mye støy. Veggabsorbenter reduserer etterklangstiden og skaper gode rom å være i, med optimal akustikk.

Den primære hensikten med akustisk behandling av et rom, er å få ned støynivået. Dette gjøres blant annet ved å begrense etterklangstiden.

All lyd som får «leve» lenger enn høyst nødvendig, forblir i rommet som støy, og får automatisk mennesker til å heve stemmen for å føle at de blir hørt. Dette får negative konsekvenser i de fleste typer rom, som klasserom, kontorlandskaper, kantiner og til og med verksteder. Veggabsorbenter bidrar til å absorbere lyden tett ved lydkilden.

I et kontorlandskap bør de som sitter der ha absorbenter på veggene tett ved der de sitter. Da vil lyden de lager bli mindre plagsom for kollegene. Det er en kjent sak at mange blir plaget av telefonsnakking i slike situasjoner, og mange sitter med hodetelefoner for å kunne konsentrere seg. Med gode absorbenter på veggene vil slike forstyrrende elementer reduseres betydelig.


Veggabsorbenter finnes i et stort fargespekter, og kan bruke som oppslagstavle. Det finnes også firmaer som trykker på platene, slik at man kan kombinere utsmykning og god lyd.

Vi ser ofte beskrivelser fra arkitekter som sier «himling av klasse a-absorbenter» eller «himlingen skal tilfredsstille gjeldende krav til etterklangstid». En «a-absorbent» i seg selv er ikke nødvendigvis nok til å tilfredsstille krav, eller gjøre et rom optimalt, akustisk. Det er også rommet i seg selv som skal tilfredsstille gjeldende krav, ikke bare himlingen. Her er det mye misforståelser ute og går. Man må som regel ha en heldekkende himling (av a-absorbenter), og i mange tilfeller veggabsorbenter i tillegg.

Et annet vanlig problem, er at man opplever «flutterekko». Det er et kort, høyfrekvent, ekko som ofte oppleves i møterom eller klasserom.
Det oppstår da man har harde, parallelle veggflater der lyden slår frem og tilbake horisontalt. Man merker det spesielt at konsonanter som «s» og «t» forplanter seg i rommet. En konsekvens av dette er at man reserverer seg på disse lydene, fordi det er plagsomt å snakke med «klang på s’ene». Konsonantene er selve definisjonen i talen vår, og er i så måte svært viktige. Hvis de oppleves som udefinerte eller vanskelige å høre, er det tungt å oppfatte hva som blir sagt.

Høstens akustikk-kampanje omhandler vertikale absorbenter. I de aller fleste tilfeller dreier det seg om veggabsorbenter, men det kan også være skillevegger. 
Ecophon har flere typer veggabsorbenter, som benyttes i de fleste typer rom. Alt fra idrettshaller til klasserom og kontorer. 

Nyheten Akusto One kan monteres fritt, uten omramming, og er et designelement i seg selv. Optimalt i møterom og kontorer.

Les mer om: Ecophon Akusto One 

Les mer om: Ecophon Akusto Wall

Les mer om: Ecophon Akusto Screen