BYGG

BYGG

GLAVA® Extrem med lambda 32 er et produkt som gjør det mulig å bygge med slankere konstruksjoner, og som gjør jobben mer effektiv.

Nyhet: Extrem 32

GLAVA® har lansert en extrem nyhet for isolasjon av slankere konstruksjoner. 

Det er kvalitetsforskjell på isolasjon. Jo lavere lambda-verdi, desto bedre isolasjonsevne.  GLAVA® etablerte en ny standard i bransjen med Proff 35. I første halvår 2015 blir også Extrem 33 til 32, en spennende nyhet for bransjen. GLAVA® jobber hele tiden for å videreutvikle våre produkter.

GLAVA® har investert 130 millioner kroner i å bygge Europas mest moderne produksjonslinje i Stjørdal. Dette er en av flere investeringer de siste årene for å utvikle miljøvennlige produkter som isolerer best. Glassullproduktene lages med returglass.

Det er viktig at vi som kan, går i bresjen for utvikling av produksjonslinjer og investerer i metoder som gjør jobben enklere og rimeligere for utførende byggmester.

Administrerende direktør i GLAVA®, Jon Karlsen

GLAVA® Extrem med lambda 32 er et produkt som gjør det mulig å bygge med slankere konstruksjoner, og som gjør jobben mer effektiv. Det samme gjelder produktutviklingen av Trollveggen, som har gjort modulbygging av grunnmur enklere. Dette er bare noen av bidragene vi vil se mer av i bransjen i 2015.