KOMPAKTE TAK

KOMPAKTE TAK

Gjør en god investering i taket

Våren er tid for rehabilitering. Det er flere viktige grunner til å ta vare på taket.

Rehabilitering og omtekking av tak er nødvendig når taket har stått i forventet levetid, eller blitt utsatt for skade. Da spiller det en rolle at eier og byggherre er klar over gevinsten ved å etterisolere når jobben først må gjøres. God rehabilitering og etterisolering av kompakte tak sikrer bedre energiøkonomi, og gir også økt komfort for de som bruker og bor i bygget.

Energimerkeordningen er en viktig grunn til å gjøre godt vedlikehold med en gang, og ta jobben med å etterisolere i forbindelse med rehabilitering. 

Investeringen i bedre isolering vil svare seg raskt. Nedbetalingstiden for rehabilitering er dessuten ofte kort. Gevinsten er mer energieffektive bygg og boliger. Det gir klare konkurransefortrinn. Byggets energiattest vil kunne gi høyere pris ved både salg og utleie.

Etterisolering gir dessuten mulighet for å oppdatere et eldre bygg til dagens krav til U-verdi. Det vil også gi bedre avrenning til sluk, i henhold til Sintef Byggforsk sine anbefalinger. Samtidig oppgraderes de branntekniske egenskapene. Dette er gode grunner til å ta vare på taket. 

Gjør årlig ettersyn. Små feil kan få fatale konsekvenser. Det er som regel i detaljene svakhetene ligger. Det er anbefalt å inngå en serviceavtale med et tekkefirma om årlig ettersyn og kontroll av aktuelle takflater. 

God rehabilitering!

 

Energiattest

Frem til nå har eier av bygg ofte ikke sett den store egeninteressen i å etterisolere. Årsaken er at det gjerne er leietaker som betaler strømregningen. Nå skal alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha en energiattest, og regningen kan ikke uten videre skyves over på leietaker. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Målet er å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv. Enova gir støtte til tiltak i eksisterende bygg. Nå kan også borettslag og boligsameier få støtte av Enova til å kartlegge investeringer i energitiltak.

Enova gir støtte til borettslag

▪ Nå kan borettslag og boligsameier få støtte av Enova til å kartlegge investeringer i energitiltak. Tilbudet er rettet mot borettslag og sameier med minimum 10 boligenheter.

▪ Enova gir ditt borettslag støtte til oppgradering som reduserer energibruken. Slik kan dere lettere velge fremtidsrettede energiløsninger.

▪ Det er viktig at byggherre søker Enova før takentreprenør engasjeres for etterisolering og omtekking av taket.

▪ Prosjekter med tiltak som allerede er igangsatt eller besluttet gjennomført støttes ikke av Enova. Finn søknadsskjema på www.enova.