Garasjehimling

Garasjehimling

Garasjehimlinger med T-profiler

Vi leverer plater for montasje med hvite T-profiler, Triton (DONN), Luna T-24 eller CONNECT, og en underplate, GLAVA® AKUDUK som er svært elastisk.

Mange av våre kunder, har i løpet av de siste årene, gått over til å benytte ordinære T-profiler til garasjehimlinger i stedet for det gamle garasjehimlings-systemet med kanalprofiler, slaganker, gjengestag og mutter.

Med den nye metoden setter man opp T-profilsystemet i justerbare pendler med overliggende isolasjon (liggende oppå ryggen til T-profilene) og justerer alt til riktig høyde. Deretter smetter man inn en GLAVA® Akuduk i 25 mm tykkelse. Denne er så elastisk at man kan gjøre det, uten å skade platen, selv om det
ligger isolasjon i hulrommet over. Metoden er, for de aller fleste montører, raskere enn den gamle og material-messig rimeligere. Sluttresultatet ser også penere og nettere ut. Det er kun Akuduk , t = 25 mm som egner seg fullt ut til denne løsningen.

For produktdetaljer, gå til: PRODUKTER / GARASJE-/INDUSTRIHIMLINGER
 
For bæresystemer til garasjehimlinger, gå til: OPPHENGSYSTEMER

Vi har derfor produsert opp GLAVA® Stålstenderplate 38, 125 x 605 x 1200 mm og 175 x 605 x 1200 mm som sammen med GLAVA® Akuduk 25 x 600 x 1200 mm vil gi henholdsvis eksakt 150 mm og 200 mm totaltykkelser.

Dette gjør systemet enda mer økonomisk og du bruker kun det som er nødvendig av isolasjon for å møte spesifikasjonene.

U-verdi
W/m2K
Overliggende
isolasjon
Himlingsplate Kommentar
0,24 125 mm GLAVA® Stålstenderplate 38 25 mm Akuduk Oppfyller minstekravet (0,18) i TEK10 forutsatt
50 mm isolasjon (eller tilsvarende) i dekket fra før.
0,18 175 mm GLAVA® Stålstenderplate 38 25 mm Akuduk Oppfyller minstekravet i TEK10 (forutsetter omfordeling)
0,14 100 mm + 125 mm
hhv. Stålstenderplate 35 og 38
25 mm Akuduk Oppfyller kravet i TEK10 direkte.
Beregningen er gjort med 200 mm betongdekke