Næringsbygg og industribygg

Næringsbygg og industribygg

GLAVA LYDSTOPPLATE / STÅLSTENDERPLATE

Gjennomgående nedforet himling og lydstopplate over vegg

GLAVA Lydstopplate benyttes der hvor systemvegger føres opp mot nedforet systemhimling. Platen har alufolie på den ene siden og kan benyttes i ett eller to lag. Den er lett å skjære i og elastisiteten i platen gjør den relativt lett å forme rundt gjennomføringer. Målingene er utført med tape på skjøter og tilpasninger mot vegger og tak. Det benyttes GLAVA® VVS tape 50M.

Den nedforede himlingen utføres med plater som har gode lydabsorberende egenskaper. Fortrinnsvis en plate av glassull i 40 mm tykkelse. Eksempel: GLAVA® Venus 40 mmEcophon Master, 40 mm eller for ekstra god lydisolasjonEcophon Coimbison Duo, 55 mm.

Løsningen gir både god lydisolasjon og god absorpsjon. NS-8175, v-2012, krever spesielt god absorpsjon i det lavfrekvente området. Da kan det benyttes Ecophon Extrabass over den nedforete himlingen.

I systemveggene kan du benytte GLAVA® Proff 34 Stålstenderplate eller GLAVA® Økonomi 38 Stålstenderplate.

Se også LYDISOLERENDE LØSNINGER MED ABSORBENTER OG SYSTEMVEGGER