Arkiverte artikler

Brannisolering av kanaler - PAROC

Fra 01.01.2014 skal brannisolering av kanaler dokumenteres iht. NS-EN 1366-1. Dette får klare konsekvenser for både prosjekterende og utførende.

Ved "trekk-ut"-strategi er prinsippet at varm røyk skal transporteres vekk via ventilasjonsanlegget. Ventilasjon for tilluft og avtrekk skal gå for fullt. Dette reduserer faren for spredning. Strømforsyning må være sikret og man trenger å ha et deteksjonssystem og bypass forbi filter for varmegjennvinnere. Bypass viften må være dimensjonert for å tåle temperaturen i avtrekkslufta i brannsituasjon. All form for omluft mellom brannceller stanses. Brannisolering av fraluftskanaler (for strømmende varme branngasser) og tilluftskanaler (ikke strømmende varme branngasser) skal utføres (se tabell nedenfor).

PAROC sitt system for brannisolering av ventilasjonskanaler består av løsninger med plater og nettingmatter, som gir opp til to timers brannbeskyttelse ved både horisontal og vertikal (ho ve) anvendelse samt branneksponering innenfra og utenfra (i↔o) i rektangulære (maks. 1000 x 1250 mm) og sirkulære (maks. Ø1000mm) kanalsystemer. For å oppnå brannmotstand ho ve i↔o A2-s1,d0 skal rektangulær kanal isoleres med PAROC HVAC Fire Slab evnt. HVAC Fire Mat og sirkulær kanal med PAROC HVAC Fire Mat.
ho ve i↔o betyr at produktet er testet og godkjent for både horisontal og vertikal kanalretning samt branneksponering fra både utvendig og innvendig side av kanal. (Se montasjefilm nederst)

Dimensjonering av Paroc Fire isolasjon  
Rektangulær kanal  Sirkulær kanal  
PAROC HVAC Fire Slab¹ PAROC HVAC Fire Mat PAROC HVAC Fire Mat   
EI 30 EI 60  EI 120 EI 30 EI 60 EI 120  EI 30  EI 60  EI 120
60mm 60mm 60mm 60mm 90mm ²100mm  60mm  ³90/80mm  ²100mm

Preakseptert løsning for isolasjonslengder :
Avtrekkskanal fullisoleres. Tilluftskanal brannisoleres i kortere lengder på hver side av skillet. Ventil i vegg for tilluft brannisoleres på én side av skillet. Ref. annerkjent litteratur (Installationsbrandskydd Ventilation-Rör-El av 2008 og Brandskydd Ventilasjon 2014). Se forøvrig tabell under for tykkelse og isolasjonslengder

Tykkelse og isolasjonslengder
 

Brannmotstand EI 30 (ho ve i↔o)

Brannmotstand EI 60 (ho ve i↔o)

Løsning: Tykkelser: / isolasjonslengder: Tykkelser: / isolasjonslengder:
Avtrekkskanal 60mm / fullisoleres ¹,² Plate: 60mm, Matte: ³90(80)mm / fullisoleres ¹,²
Tilluftskanal 60mm / lengde 5 x Diam. kanal Plate: 60mm, Matte: ³90(80)mm / lengde 6 x Diam. kanal
Ventil i vegg  60mm / lengde 6 x Diam. kanal Plate: 60mm, Matte: ³90(80)mm / lengde 7 x Diam. kanal

Avtrekkskanal fra storkjøkken
Veiledning til første ledd i TEK'10 §11-10 Tekniske installasjoner sier blant annet at avtrekkskanaler fra storkjøkken, frityranlegg m.m. må utføres med brannmotstand EI 30 A2-s1,d0 helt til utblåsningsrist, eventuelt føres i egen sjakt med samme brannmotstand.

Nedtrapping av brannmotstand
... og dermed tynnere brannisolasjon

Sammenheng mellom temperatur og standard brannmotstand
Temperatur Brannteknisk klasse
< 160°C Ingen
≤ 738°C EI 15
≤ 841°C EI 30
≤ 945°C EI 60

 

Montering av gjennomføring:

SIRKULÆR KANAL med PAROC HVAC Fire nettingmatte
Hullets diameter i vegg eller dekke skal være maksimalt 80mm større enn kanalens diamater. Hullrommet mellom kanal og åpningskant fylles med Paroc steinull. Utenpå ullen tettes åpningen med en uorganisk silikatbasert tettemasse, tykkelse > 5mm (Eks. SIKA FireStop).
Kanalen forsterkes på begge sider av veggen med vinkeljern (30x30x3mm). Vinkeljernene festes til kanalen med selvborende skruer med c/c 100mm. I veggen monteres vinkeljernene med innfestninger som er egnet for veggmaterialet. Samme metode for gjennomføringer i dekke.

REKTANGULÆR KANAL med PAROC HVAC Fire nettingmatte
Hullets diameter i vegg eller dekke skal være maksimalt 100mm større enn kanalens diamater. Hullrommet mellom kanal og åpningskant fylles med Paroc steinull. Utenpå ullen tettes åpningen med en uorganisk silikatbasert tettemasse, tykkelse > 5mm (Eks. SIKA FireStop).
Kanalen forsterkes på begge sider av veggen med vinkeljern (30x30x3mm). Vinkeljernene festes til kanalen med selvborende skruer med c/c 100mm. I veggen monteres vinkeljernene med innfestninger som er egnet for veggmaterialet. Samme metode for gjennomføringer i dekke.

REKTANGULÆR KANAL med PAROC HVAC Fire plate
Hullets diameter i vegg eller bjelkelag skal være maksimalt 100mm større enn kanalens diamater ved massiv konstruksjon og maksimalt 90mm ved gipskonstruksjon. Hullrommet mellom kanal og åpningskant fylles med Paroc steinull. Utenpå ullen tettes åpningen med en uorganisk silikatbasert tettemasse, tykkelse > 5mm (Eks. SIKA FireStop).
Kanalen forsterkes på begge sider av veggen med vinkeljern (30x30x3mm). Vinkeljernene festes til kanalen med selvborende skruer med c/c 100mm. I veggen monteres vinkeljernene med innfestninger som er egnet for veggmaterialet. Samme metode for gjennomføringer i dekke.

Montering av kanalstrekk:
A. Sikring av skjøter nettingmatter:
Disse skal sikres med klemringer eller syes sammen med ståltråd i avstand ≤ 100mm.

B. Innfesting av isolering på rektangulære kanal:
PAROC Hvac Fire plate skal festes til kanalen med isolert cuphead pinne/sveisestift eller sveisepinne (≥ 3,0mm) og låseskive (≥ Ø38 mm). Disse skal monteres med senteravstand ≤ 300 mm og ikke mer enn 100 mm fra kanalkanten. Platen på toppen monteres uten bruk av sveisestifter/pinner. Hjørneskjøter sikres med FireProtect skruer (avstand ≤ 250 mm) som skrus inn i tilstøtende isolasjon. Skuelengdene skal minst være 2 x isolasjonstykkelsen.
NB! Plateskjøtene limes ikke.

C. Flens
Isolasjonsplaten tilpasses rundt flens slik at de ligger tett til kanalen. Det kan da være nødvendig å skjære vekk noe av isolasjonen slik at den passer rundt flensen. Minimum isolasjonstykkelse skal være 30 mm over flensen.

D. Oppheng
Oppheng skal være av stål og dimensjonert slik at alle detaljer tilfredsstiller krav i EN 1366-1:1999 pkt. 13.6.

Video montering sirkulær kanal


Video montering rektangulær kanal med plate

Video montering rektangulær kanal med nettingmatte