Beregningsprogrammer

Etterisolering av tak på næringsbygg

Energimerking av bygg har vært med å sette etterisolering av næringsbygg på dagsordenen. GLAVA® har et beregningsprogram for etterisolering av tak på næringsbygg.

Ta testen og se hvor lønnsomt dette er for ditt TAK:

Beregningsprogram for etterisolering av flate kompakte tak

En utløsende årsak til at man ofte ønsker å rehabilitere taket henger ofte sammen med at det oppstår lekkasjepunkter i taket. Tradisjonelt har situasjonen vært at boligbesitter enten prøver å tette der vannet kommer inn eller innhenter tilbud fra takentreprenører på omlegging av taket med nytt takbelegg - ofte uten noen form for etterisolering. Årsaken er at det som regel er leietaker som betaler strømregningen, derfor har ikke eier av bygget sett noen egeninteresse i å investere i dette.

Øk verdien på ditt boligobjekt

Fra 1. Juli 2010 skal alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha en energiattest. Engergiattesten består av et energimerke som viser bygningens energitilstand. Energimerking ble obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut bolig. Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. Ved salg/utleie skal det fremkomme av utleie/salgsdokumentene hvilken karakter bygget har fått. Som kjøper/leietaker bør du kreve og få se denne dokumentasjonen.

Etterisolering gir flere fordeler: 

  • Økt konkurransefortrinn ved salg.
  • Etterisolering vil ha en effekt uansett årstid. Holder bedre på varmen på vinteren, samtidig som man holder bedre varmen ute på sommeren. Dette gir en økt bokomfort.
  • Enøk tilskudd. Sjekk med Enova i din kommune om det finns tilskudd til ditt prosjekt.  
  • Mulighet for oppdatering til dagens krav da det gjelder U- verdi.
  • Bedre avrenning til sluk/renne ihht Sintef Byggforsk sine anbefalinger.
  • Oppgradering av takets branntekniske egenskaper.
Skulle det være andre spørsmål i forbindelse med etterisolering av tak ta kontakt med GLAVA AS , Kompakte Tak.