Aerogel

Aerogel

Aerogel til bygg

GLAVA® selger aerogeler fra Aspen Aerogels for det norske byggmarkedet

Aerogeler er et isolasjonsmateriale med veldig god isolasjonsevne. Produktet er spesielt godt egnet til kuldebroer, som takterrasser der du ønsker en terskelfri løsning mellom stuegulv og terrassegulv, og områder der du har utfordringer med høyde eller bredde. Aerogel kan fungere som en problemløser der det er trangt om plassen og hvor selv et tynt sjikt med høy isolasjonsevne kan utgjøre en forskjell i energiforbruk og komfort.

Aerogel for isolering av bygninger
Spaceloft 10
, har en lambda-verdi, λD= 0,015 W/mK.
Spaceloft 10 er klassifisert i Euroklasse C-s1, d0.
Fargen er grå, og produktet er støvbundet for økt komfort ved montering.