Etasjeskillere

Etasjeskillere

Bjelkelag med gjennomgående bjelker

Tradisjonelt bjelkelag som ikke tilfredsstiller forskriftenes krav til lydisolasjon.


Som overgulv brukes 22 mm gulvsponplater og 4 mm belegg. Som himling er benyttet 12 mm sponplater festet til lektene som igjen er festet til bjelkene.

Til etasjeskillere mellom to boenheter stilles det krav til  både lydisolasjon og brannmotstand. Lydkravet krever  en meget omfattende oppbyggning, slik at brannkravet automatisk blir oppfylt.

De viste måleresultatene forutsetter normal utførelse. Den samlede lydisolasjon er ikke bare bestemt av lydreduksjonen til etasjeskilleren men også lydoverføringen  gjennom de tilstøtende konstruksjoner. Sammenbyggningsdetaljer må utføres nøye, samt god tetting med fugemasse, slik at lydoverføringen blir minst mulig (se NBI byggdetaljblad 522.511 og 522.513).

Enkle trebjelkelag, (hvor himling og undergulv er festet direkte til bjelkene) lydisolerer svært dårlig, spesielt ved bruk av panelt himling.

Av lydmessige årsaker bør selve bjelkelaget isoleres med minimum 150 mm isolasjon. Det oppnås tilnærmet samme lydreduksjon ved bruk av GLAVA® PROFF 34 og ØKONOMI 38, samt ved bruk av enten heltre- eller I-bjelker. For å hindre at isolasjonen faller ned under en brann, kan den sikres ved hjelp av lekter, ståltråd e.l.

Økt stivhet på bjelkelaget vil gi forbedrede egenskaper når det gjelder svingninger og vibrasjoner. For å få best effekt av en lydreduserede himling og flytende gulv er det en fordel med stor stivhet i hovedkonstruksjonen. Dette medfører at bjelkespennviddene bør reduseres noe i forhold til tradisjonelle bjelkelag.(se NBI bygg-detaljblad 522.511).

Lydisolering og brannmotstand
Isolasjonstykkelse
[mm]
Lydisolering
R' w  [dB] L' n,w  [dB]
200 40 80
Brannmotstand REI 15 / REI 301