Etasjeskillere

Etasjeskillere

Bjelkelag med spaltegulv

Som undergulv legges det først ut spaltegulv av 22 x 95 mm bord med senteravstand 110 mm. Husk at spaltegulv av bord ikke gir samme stivhet til bjelkelaget som evt. slissesponplater.

Langs vegger legges et 19 mm bord, som kantavstivning, 2-3 mm fra veggene. GLAVA® Trinnlydplate legges i forbandt, over resten av gulvflaten. Platelagene legges med 7-8 mm spalte mot veggen. I spalten legges GLAVA® Bunnfyllingslist, og det fuges så med høyelastisk fugemasse. 12 mm sponplate kan erstatte 12,5 mm gulvgipsplate. Tabellverdiene forutsetter I-bjelke på 200 mm. På undersiden brukes tradisjonell lydhimling med GLAVA® Lydreduksjonsbøyle, type I, som festes i nedre flens på I-bjelken.

Ved å benytte luftåpne undergulv i form av spaltegulv eller slissegulv oppnåes det bedre verdier – luftstivhetsbidraget i dempesjiktet reduseres.

Til etasjeskillere mellom to boenheter stilles det krav til både lydisolasjon og brannmotstand. Lydkravet krever en meget omfattende oppbygning, slik at brannkravet automatisk blir oppfylt.
De viste måleresultatene forutsetter normal utførelse. Den samlede lydisolasjon er ikke bare bestemt av lydreduksjonen til etasjeskilleren men også lydoverføringen gjennom de tilstøtende konstruksjoner. Sammenbyggningsdetaljer må utføres nøye, samt god tetting med høyelastisk fugemasse, slik at lydoverføringen blir minst mulig (se Sintef bygganvisning 522.511 og 522.513).
Enkle trebjelkelag, (hvor himling og undergulv er festet direkte til bjelkene) lydisolerer svært dårlig, spesielt ved bruk av panelt himling.

Flytende gulvløsning får vi når ett eller flere sjikt legges løst på underlaget, uten mekanisk forbindelse mellom sjiktene. GLAVA® Trinnlydplate benyttes for å oppnå en slik løsning. I kombinasjon med et trykkfordelende sjikt i form av gips- og sponplatelag, hvor det kun er not og fjær som limes, vil en slik konstruksjon gi et overgulv som har gode lydisolerende egenskaper (se Sintef bygganvisning 522.515).

En lydisolerende himling kan bygges opp som en tradisjonell konstruksjon med separat himlingsbjelke eller som en elastisk opphengt himling med lydreduksjonsbøyler og trelekter.

Vi anbefaler bruk av to lag platekledning som himling. Platelagene legges med forskutte skjøter og skal ikke limes sammen, bare stiftes / skrues til lektene.

Trelektene må være minst 30 x 48 mm for himlinger som skrues, for himlinger som spikres anbefaler vi 48 x 48 mm for å få tilstrekkelig spikerfeste. Begge bøyletypene er dimensjonert for to lag spon- eller gipsplater. Av lydmessige årsaker bør selve bjelkelaget isoleres med minimum 150 mm isolasjon. Det oppnås tilnærmet samme lydreduksjon ved bruk av GLAVA® Proff 34 og GLAVA® 38, samt ved bruk av enten heltre- eller I-bjelker. For å hindre at isolasjonen faller ned under en brann, kan den sikres ved hjelp av lekter, ståltråd e.l.

TABELL
Isolasjonstykkelse
[mm] 
Lydisolering
 
 Brannmotstand
R’w [dB] L’n,w [dB]  
20 + 150 59 50 REI30 / REI60 1 
20 + 150 60 2   49 2   REI60 2

 

Lydisolering og brannmotstand
Bjelkehøyde [mm] Isolasjonstykkelse
[mm]
Lydisolering
R' w  L' n,w 
200 150 + 20 mm trinnlydplate 59 / 60² 50 / 49²
Brannmotstand REI 30 / REI 60¹ / REI 60²

Husk at høye verdier for luftlyd tilsvarer gode verdier, mens det er omvendt for trinnlyd. Der skal tallet være så lavt som mulig. R'w = luftlydreduksjon. L'n,w = trinnlydnivå

For utfyllende informasjon, se generell tekst om etasjeskillere