Etasjeskillere

Etasjeskillere

Dekke av lettklinker med gulvbelegg

Denne konstruksjonen tilfredsstiller ikke forskriftenes krav til hverken luftlydisolasjon eller trinnlydnivå mellom to boenheter.

170 mm lettklinkerdekke med 30 mm avretting eller påstøp, totalt 200 mm, og trinnlydsdempende gulvbelegg. Lettklinkerdekker må ha poretetting på oversiden. Poretettingen kan være mørtelslemming, påstøp eller avrettingsmasse.

Til etasjeskillere mellom to boenheter stilles det krav til både luftlydreduksjon (Rw) og
trinnlydnivå (Ln,w), og brannmotstand. For å tilfredsstille lydkravene må det ofte gjøres tiltak på både oversiden og undersiden av etasjeskilleren. For tunge etasjeskillere blir kravet til brannmotstand som regel tilfredsstilt av dekket i seg selv.

De viste måleresultatene forutsetter normal utførelse. Den samlede lydisolasjon er ikke bare bestemt av lydreduksjonen til etasjeskilleren men også lydoverføringen gjennom de tilstøtende konstruksjoner. Dette kalles flanketransmisjon eller strukturoverført lyd.  Slike detaljer må utføres nøye slik at lydoverføringen blir minst mulig (se Byggforskserien, blad 522.513 og 522.514).
Se tabell over flanketransmisjon under Etasjeskillere generelt.

I NS 8175 (lydforhold i bygninger) er det beskrevet en korreksjonsfaktor for et utvidet frekvensområde som bl.a. skal sikre at konstruksjonen har tilfredsstillende lydegenskaper i det lavfrekvente området. Dette er beskrevet i innledende tekst om etasjeskillere.

 

Lydisolering og brannmotstand
Dekketykkelse inklusiv
30 mm avretting [mm]
Forventede lydisolasjonsverdier (dB) ved ulik
flanketransmisjon
Stor Middels Liten
R'w L'n,w  R'w L'n,w  R'w L'n,w 
200 50 63 51 62 52 61
250 51 62 52 61 53 60
Brannmotstand REI 90

Husk at høye verdier for luftlyd tilsvarer gode verdier, mens det er omvendt for trinnlyd. Der skal tallet være så lavt som mulig. R'w = luftlydreduksjon. L'n,w = trinnlydnivå

For utfyllende informasjon, tabeller m.m. Se generell tekst om etasjeskillere.