Etasjeskillere

Etasjeskillere

Hullbetongdekke med flytende gulv og påstøp

Hullbetongdekket børstes rent. Oppå legges GLAVA® Trinnlydplate i forbandt og tett inntil hverandre.

Dekket må avrettes hvis det ikke er plant. På trinnlydsplatene legges 0,2 mm GLAVA® Plastfolie (alkalieresistent), med 50 cm overlapp og tapede skjøter. Det benyttes trinnlyddempende gulvbelegg med myk bakside.

Til etasjeskillere mellom to boenheter stilles det krav til  både lydisolasjon og brannmotstand. Lydkravet krever  en meget omfattende oppbyggning, slik at brannkravet automatisk blir oppfylt.
De viste måleresultatene forutsetter normal utførelse. Den samlede lydisolasjon er ikke bare bestemt av lydreduksjonen til etasjeskilleren men også lydoverføringen  gjennom de tilstøtende konstruksjoner. Sammenbyggningsdetaljer må utføres nøye, samt god tetting med fugemasse, slik at lydoverføringen blir minst mulig (se NBI byggdetaljblad 522.511 og 522.513).

Valg av overgulv har avgjørende betydning på trinnlydisoleringen i tunge dekkekonstruksjoner. Velges en flytende gulvløsning reduseres spesielt trinnlyden betraktelig.
Ved bruk av påstøp må det først legges ut 0,2 mm GLAVA® Plastfolie, som er alkalieresistent, med 50 cm overlapp og tapede skjøter, slik at vannet i støpen ikke forsvinner ned i GLAVA® Trinnlydplate. Ved bruk av sparkelmasse eller tilsvarende skal produsentens anvisning følges.

GLAVA® Trinnlydplate legges på ett plant underlag, tett inntil hverandre på hele gulvflaten med plateskjøtene forskjøvet i forhold til hverandre (forskutte skjøter). Langs veggene legges kantavstivning, i form av et gulvbord litt tynnere enn tykkelsen på trinnlydplaten, dette for å hindre nedbøyning langs veggene. Kantavstivningen legges med 2-3 mm spalte mot vegg.Deretter legges min. 50 mm armert påstøp med 5-10 mm spalte mot vegg. I spalten legges GLAVA® Rundlist og det fuges med elastisk fugemasse for å hindre lydoverføring. Punktbelastning eller tilfarere skal  ikke benyttes direkte  på trinnlydplaten.

 

Lydisolering og brannmotstand
Isolasjonstykkelse
[mm]
Lydisolering
R' w  [dB] L' n,w  [dB]
20 57 53
Brannmotstand REI 90