Gulv

Gulv

Gulv mot uoppvarmet rom/kjeller

I-bjelker benyttes ofte ved store spenn.

Hulrommet isoleres med GLAVA® I-bjelkeplate. For å fullisolere I-bjelken legges to I-bjelkeplater mot hverandre. Ved bruk av heltrebjelke fylles bjelkelaget helt opp med GLAVA® Plate/Rull.

U-verdi og brannmotstand
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
Bjelke-
høyde 
[mm]
U-verdi [W/m²K]
Extrem
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
200 200 0,166 0,174 0,186 0,190
220 220 0,152 0,159 0,170 0,174
250 250 0,135 0,141 0,151 0,155
300 300 0,114 0,119 0,128 0,131
350 350 0,098 0,103 0,110 0,113
400 400 0,086 0,091 0,097 0,099
450 450 0,077 0,081 0,087 0,089
Brann-
motstand
REI 15

Beregningsforutsetninger; husbredde = 8 m, 12 mm sponplate, 13 mm gipsplate

 

Forskriftskrav "TEK10" for gulv
Termisk:
U-verdi ≤ 0,10 [W/m²K]
Minstekrav
≤ 0,18 [W/m²K]
Brann:
Se forskrifter