Gulv

Gulv

Gulv på grunnen med Glava Ringmurselement

Ringmurens isolasjon har betydning for telesikring av selve ringmuren og for varmetapet i gulvets randsone nær ytterveggen.

Isolert ringmur må i telefarlig grunn føres minst 0,3 m under terrengnivå samt at XPS-isolasjon bør legges horisontalt ut fra ringmur.

Konstruksjoner der gulvet befinner seg under terrengnivå må dreneres, enten ved bruk av drenerende isolasjonssjikt eller tilbakefylling av drenerende masser.

Drensledningen plasseres slik at dens høyeste punkt befinner seg minimum under gulvkonstruksjonens underkant. Drensledningen bør ha et fall på minst 1:200.

Overgangen mellom betonggulvet og veggen må være lufttett, både på grunn av fuktgjennomtrengning, men også radoninntrengning.

Konstruksjoner hvor ringmur og gulv av betong er støpt i ett, vil gi et betydelig varmetap (pga. at varmen ledes ut i ringmuren, der varmen forsvinner til omgivelsene gjennom en mye større overflate). Varmetapet vil bli sterkt redusert dersom en del av varmeisoleringen legges oppå gulvet.

Husk at det skjerpede kravet til varmemotstand i gulv på grunn kan gi opphav til teleproblemer på grunn av redusert varmetap fra bygningen. Dette kan enkelt løses ved  å frostisolere ut fra fundament.

XPS - STYROFOAM™ er en HKFK-fri skumplastisolasjon for frostsikring og isolering av fundamenter og ringmurer, isolering av gulv på grunnen og utvendig isolering av kjellervegger.

Ekspandert polystyren, EPS, har i de fleste tilfeller tilstrekkelige egenskaper (trykkfasthet, fuktopptak o.l.) i gulv på grunnløsninger.

U-verdien vil være avhengig av gulvets geometri, grunnforhold, utvendig oppfyllingshøyde, men mest av alt isolasjonstykkelsen.

Under er én tabell for en typisk enebolig (8 x 12 m), én tabell for større bygg (15 x 30 m), samt én tabell uten tilleggsvarmemotstand fra jordmassene (til bruk i beregningsprogrammer som beregner dette tillegget selv). U-verdiene er også avhengig av grunnforhold og isolasjonstykkelse.

U-verdi: 8 x 12 m gulv på grunn
Isolasjons-
tykkelse 
[mm]
 
U-verdi [W/m2K] inkl. varmemotstand fra jordmasser
Isolasjonsklasse 33 Isolasjonsklasse 35 Isolasjonsklasse 37 Isolasjonsklasse 38
100 0,221 0,230 0,238 0,242
120 0,196  0,205 0,212 0,216
140 0,176 0,185 0,192 0,195
150 0,168 0,176 0,183 0,186
160 0,160 0,168 0,175 0,178
180 0,147 0,154 0,161 0,164
200 0,136 0,143 0,149 0,152
220 0,127 0,133 0,139 0,141
240 0,118 0,124 0,130 0,132
250 0,115 0,120 0,126 0,128
260 0,111 0,117 0,122 0,125
280 0,105 0,110 0,115 0,118
300 0,099 0,104 0,109 0,111
320 0,094 0,099 0,103 0,106
340 0,090 0,094 0,099 0,101
350 0,088 0,092 0,097 0,099
400 0,079 0,083 0,087 0,089
450 0,072 0,075 0,079 0,081
500 0,066 0,069 0,072 0,074


U-verdi: 15 x 30 m gulv på grunn
Isolasjons-
tykkelse 
[mm]
 
U-verdi [W/m2K] inkl. varmemotstand fra jordmasser
Isolasjonsklasse 33 Isolasjonsklasse 35 Isolasjonsklasse 37 Isolasjonsklasse 38
100 0,179 0,186 0,191 0,194
120 0,161 0,168 0,173 0,176
140 0,146 0,152 0,158 0,161
150 0,140 0,146 0,151 0,154
160 0,134 0,140 0,145 0,147
180 0,125 0,130 0,135 0,137
200 0,117 0,122 0,126 0,128
220 0,109 0,114 0,118 0,120
240 0,103 0,108 0,112 0,114
250 0,100 0,105 0,109 0,111
260 0,097 0,102 0,106 0,108
280 0,092 0,097 0,101 0,102
300 0,088 0,092 0,096 0,098
320 0,084 0,088 0,091 0,093
340 0,080 0,084 0,087 0,089
350 0,078 0,082 0,086 0,087
400 0,071 0,074 0,077 0,079
450 0,065 0,068 0,071 0,072
500 0,060 0,063 0,065 0,067


U-verdi: gulv på grunn uten varmemotstand fra jordmasser - til bruk i beregningsprogrammer
Isolasjons-
tykkelse 
[mm]
 
U-verdi [W/m2K]
Isolasjonsklasse 33 Isolasjonsklasse 35 Isolasjonsklasse 37 Isolasjonsklasse 38
100 0,306 0,323 0,340 0,349
120 0,258 0,273 0,288 0,295
140 0,223 0,236 0,249 0,255
150 0,209 0,221 0,233 0,239
160 0,197 0,208 0,219 0,225
180 0,176 0,186 0,196 0,201
200 0,159 0,168 0,177 0,182
220 0,145 0,153 0,162 0,166
240 0,133 0,141 0,149 0,153
250 0,128 0,136 0,143 0,147
260 0,123 0,130 0,138 0,141
280 0,115 0,121 0,128 0,132
300 0,107 0,114 0,120 0,123
320 0,101 0,107 0,113 0,116
340 0,095 0,101 0,106 0,109
350 0,092 0,098 0,103 0,106
400 0,081 0,086 0,091 0,093
450 0,072 0,076 0,081 0,083
500 0,065 0,069 0,073 0,075


Forskriftskrav "TEK10" for gulv
Termisk:
 U-verdi ≤ 0,10 [W/m2K]
Minstekrav
 ≤ 0,18 [W/m2K]
Brann:
 Se forskrifter