Gulv

Plate på mark

Isolerte gulv lagt direkte på grunn er en fundamenteringsmåte som egner seg særlig godt på flatt terreng, hvor nivåforskjellene ikke er store.

Betonggulvet støpes på et isolasjonslag av polystyren (EPS eller XPS). Isolasjonen er da i forkant lagt på et avrettet drenerende underlag.

Drenering
Konstruksjoner der gulvet befinner seg under terrengnivå må dreneres, enten ved bruk av drenerende isolasjonssjikt eller tilbakefylling av drenerende masser.

Drensledningen plasseres slik at dens høyeste punkt befinner seg minimum under gulvkonstruksjonens underkant. Drensledningen bør ha et fall på minst 1:200.

Overgangen mellom betonggulvet og veggen må være lufttett, både på grunn av fuktgjennomtrengning, men også radoninntrengning.

Legg varmeisolering på gulvet
Konstruksjoner hvor ringmur og gulv av betong er støpt i ett, vil gi et betydelig varmetap (pga. at varmen ledes ut i ringmuren, der varmen forsvinner til omgivelsene gjennom en mye større overflate). Varmetapet vil bli sterkt redusert dersom en del av varmeisoleringen legges oppå gulvet.

Husk at det skjerpede kravet til varmemotstand i gulv på grunn kan gi opphav til teleproblemer på grunn av redusert varmetap fra bygningen. Dette kan enkelt løses ved  å frostisolere ut fra fundament.

XPS - STYROFOAM™ er en HKFK-fri skumplastisolasjon for frostsikring og isolering av fundamenter og ringmurer, isolering av gulv på grunnen og utvendig isolering av kjellervegger.

Ekspandert polystyren, EPS, har i de fleste tilfeller tilstrekkelige egenskaper (trykkfasthet, fuktopptak o.l.) i gulv på grunnløsninger.

Gulv på grunn har et strengt krav med tanke på varmeisolasjon i henhold til Teknisk forskrift. 

U-verdien vil være avhengig av gulvets geometri, grunnforhold, utvendig oppfyllingshøyde, men mest av alt isolasjonstykkelsen.

Tabellen er beregnet for en bygning med bredde 8 m og lengde-/breddeforhold = 1.5, se forøvrig innledende tekst.

U-verdi
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
 
U-verdi [W/m²K] ved sand og grus som grunnforhold   
Isolasjons-
klasse 34
Isolasjons-
klasse 37 
Isolasjons-
klasse 38
100 0,232 0,245  0,248
120 0,207 0,219  0,222 
140 0,187 0,198 0,201 
160 0,171  0,181  0,184 
180  0,157 0,167  0,170 
200 0,146  0,155  0,158 
220 0,136  0,145  0,148 
240 0,128 0,136 0,139
260 0,121 0,128 0,131
280 0,114 0,121 0,124
300 0,108 0,115 0,118
350 0,096 0,102 0,104
400 0,087 0,092  0,094
450 0,079 0,084 0,086
500 0,073 0,078 0,080

Forskriftskrav "TEK10" for gulv
Termisk:
U-verdi ≤ 0,15 [W/m2K]
Minstekrav
≤ 0,18 [W/m2K]
Brann:
Se forskrifter