Gulv

Gulv

Tilfarergulv over polystyren

Isolasjonslag av polystyren legges ut på et avrettet underlag av drenerende masser eller betong.

GLAVA® Dampsperre legges på betongen før tilfarerne legges ut. Det isoleres mellom tilfarere (f.eks. 48 x 98 mm), som monteres med c/c 600 mm.

Konstruksjoner der gulvet befinner seg under terrengnivå må dreneres, enten ved bruk av drenerende isolasjonssjikt eller tilbakefylling av drenerende masser.

Overgangen mellom betonggulvet og veggen må være lufttett, både på grunn av fuktgjennomtrengning, men også radoninntrengning.

Konstruksjoner hvor ringmur og gulv av betong er støpt i ett, vil gi et betydelig varmetap (pga. at varmen ledes ut i ringmuren, der varmen forsvinner til omgivelsene gjennom en mye større overflate). Varmetapet vil bli sterkt redusert dersom en del av varmeisoleringen legges oppå gulvet.

Husk at det skjerpede kravet til varmemotstand i gulv på grunn kan gi opphav til teleproblemer på grunn av redusert varmetap fra bygningen. Dette kan enkelt løses ved  å frostisolere ut fra fundament.

XPS - STYROFOAM™ er en HKFK-fri skumplastisolasjon for frostsikring og isolering av fundamenter og ringmurer, isolering av gulv på grunnen og utvendig isolering av kjellervegger.

Ekspandert polystyren, EPS, har i de fleste tilfeller tilstrekkelige egenskaper (trykkfasthet, fuktopptak o.l.) i "gulv på grunn"-løsninger.

Tabellen er beregnet for en bygning med bredde 8 m og lengde-/breddeforhold = 1.5, se forøvrig også innledningen tekst.

U-verdi

Isolasjons-
tykkelse [mm]

Innv. + utv.

U-verdi [W/m2K] ved sand og grus som grunnforhold
Isolasjons-
klasse 33
Isolasjons-
klasse 35
Isolasjons-
klasse 37
Isolasjons-
klasse 38
48 + 50 0,228 0,232 0,236 0,238
48 + 80 0,189 0,193 0,198 0,201
48 + 100 0,169 0,174 0,179 0,181
48 + 150 0,135 0,140 0,144 0,147
48 + 200 0,112 0,116 0,121 0,123
48 + 250 0,096 0,100 0,104 0,106
98 + 100 0,140 0,143 0,146 0,148
98 + 120 0,129 0,132 0,136 0,137
98 + 140 0,120 0,123 0,126 0,128
98 + 150 0,115 0,119 0,122 0,124
98 + 200 0,098 0,102 0,105 0,106
98 + 250 0,085 0,089 0,092 0,093

Forskriftskrav "TEK10" for gulv
Termisk:
U-verdi ≤ 0,10 [W/m²K]
Minstekrav
≤ 0,18 [W/m²K]
Brann:
Se forskrifter