Skillevegg

Skillevegg

Dobbelt stenderverk med dobbel platekledning

Disse konstruksjonene anvendes i bygninger der det stilles strenge krav til lydisolasjon, f.eks. som skillevegg mellom to boenheter.

Konstruksjonen er en dobbeltvegg bygget opp av to rekker med min. 48 x 73 mm trestendere eller min. 70 mm stålstendere, som monteres på c/c 600 mm. For å unngå utilsiktet kontakt mellom stenderne bør avstanden mellom dem være 1 - 2 cm. Veggen isoleres med GLAVA® Plate/Rull, alt. Glava Stålstenderplate/-rull, i to lag. Veggen kles med to lag 12,5 mm gipsplater på hver side. Disse monteres med forskutte skjøter.
Under bunnsvill og over toppsvill bør det benyttes GLAVA® Laftestrimmel eller GLAVA® Svillunderlag, dette for å sikre god tetting mellom svill og tilstøtende konstruksjon.

For skillevegger mellom to boenheter blir det stilt både lyd- og brannkrav. Konstruksjonen som skal til for å tilfredsstille de strenge lydkravene, fører til at veggen i de aller fleste tilfeller automatisk oppfyller brannkravene. Dermed er lydisoleringen det viktigste å fokusere på og ofte det dimensjonerende kravet.

Lydisoleringen er avhengig av: platekledningens egenskaper, innbyrdes avstand mellom platene, konstruksjonsoppbygningen og sist men ikke minst om hulrommet er avdempet (dvs. fylt med isolasjon).

Lufttetting av skillekonstruksjonen er meget viktig. Uansett hvor mange platelag som monteres på stenderverket, enkle, adskilte eller doble stenderverk, vil lyden trenge igjennom en konstruksjon som ikke er lufttett. I overgangene vegg/vegg, vegg/tak og vegg/gulv må det lufttettes, og til dette benyttes høyelastisk fugemasse.  Avslutt platelagene med 5 -10 mm klaring fra gulv, tak og tilstøtende vegger. I fugen legges Glava Bunnfyllingslist og deretter fuges det med høyelastisk fugemasse.

Når det gjelder brannmotstanden for innvendige vegger er det av vesentlig betydning om veggen er bærende eller ikke.

Les også Generelt om skillevegger.

TABELL
Isolasjons-
tykkelse
Trestender Stålstender

Hulroms-
dybde
[mm]

Forventet
lyd-

reduksjon
R’w [dB]

Brann-
motstand
Hulroms-
dybde
[mm]
Forventet
lyd-

reduksjon
R’w [dB]
Brann-
motstand
2 x 50 170 52 EI60 / REI30 160 54 EI60
2 x 70 170 55 EI60 1 / REI30 160 55 EI 60 / EI 120 4
70 + 100 190 58 EI60 1 / REI60 2 - - -
70 + 100 220 58 REI60 3 210 57 EI60 / EI120 4