Skillevegg

Skillevegg

Dobbelt stenderverk med dobbel platekledning

Disse konstruksjonene anvendes i bygninger der det stilles strenge krav til lydisolasjon, f.eks. som skillevegg mellom to ulike boenheter.

Konstruksjonen er en dobbeltvegg, bygget opp av to rekker med min. 48 x 73 mm tre-/stålstendere med c/c 600 mm. For å unngå utilsiktet kontakt mellom stendere, bør avstanden mellom dem være 1 - 2 cm. Veggen isoleres med GLAVA® Plate/Rull i to lag. Veggen kles inn med 2 lag 12,5 mm gipsplater på hver side. Disse monteres med forskutte skjøter.

For skillevegger mellom to ulike boenheter blir det stilt både lyd- og brannkrav. Konstruksjonen som skal til for å tilfredsstille de strenge lydkravene, fører til at veggen i de aller fleste tilfeller automatisk oppfyller brannkravene. Dermed er lydisoleringen det viktigste å fokusere på og det dimensjonerende kravet.

Lydisoleringen er avhengig av: platekledningens egenskaper, innbyrdes avstand mellom platene, konstruksjonsoppbygningen og sist men ikke minst om hulrommet er avdempet (dvs. fylt med isolasjon).

Stenderverket settes opp med en senteravstand på 600 mm, uansett om det er tre- eller stålstendere. Det benyttes henholdsvis GLAVA® Plate/Rull og GLAVA® Stålstenderplate/-rull.

Under bunnsvill og over toppsvill bør det benyttes GLAVA® Laftestrimmel eller GLAVA® Svillunderlag, dette for å sikre god tetting mellom svill og tilstøtende konstruksjon.

Lufttetting av skillekonstruksjonen er meget viktig. Uansett hvor mange platelag som monteres i adskilte eller doble stenderverk, vil lyden trenge igjennom en konstruksjon som ikke er lufttett. I overgangene vegg/vegg, vegg/tak osv. bør det tapes og sparkles. Der to ulike materialer møtes kan det benyttes elastisk fugemasse.  Avslutt platelaget med 5 -10 mm klaring fra gulv, tak og tilstøtende vegger, slik at man får tilstrekkelig plass til elastisk fugemasse, der vi har overgang mellom to ulike materialtyper.

Når det benyttes to eller flere platelag på samme side, monteres platelagene slik at skjøtene er forskjøvet i forhold til hverandre (forskutte skjøter).

Når det gjelder brannmotstanden for innvendige vegger er det av vesentlig betydning om veggen er bærende eller ikke.
Har du husket å lese dette: Generelt om skillevegger

TABELL
Isolasjons-
tykkelse
Trestender Stålstender

Hulroms-
tykkelse
[mm]

Lyd-
reduksjon
R’w [dB]

Brann-
motstand
Hulroms-
tykkelse
[mm]
Lyd-
reduksjon
R’w [dB]
Brann-
motstand
2 x 50 170 52 EI60 / REI30 160 54 EI60
2 x 70 170 55 EI60 1 / REI30 160 55 EI 60 / EI 120 4
70 + 100 190 58 EI60 1 / REI60 2 - - -
70 + 100 220 58 REI60 3 210 57 EI60 / EI120 4