Skillevegg

Skillevegg

Forskjøvet stenderverk med dobbel platekledning

Disse konstruksjonene anvendes i bygninger der det stilles moderate krav til lydisolasjon.

Bruk av forskjøvet stenderverk reduserer veggtykkelsen i forhold til en vanlig dobbeltvegg. Konstruksjonen er bygget opp av to rekker med min. 73 mm tre- eller stålstendere på c/c 300 mm plassert på felles svill, som er min. 25 mm større enn stenderne. Annenhver stender forskyves til hver side. Veggen er isolert med GLAVA® Plate/Rull og kledd med to lag 12,5 mm gipsplater på hver side. Gipsplatene monteres med forskutte skjøter.

Til skillevegger/lettvegger innenfor en og samme boenhet stilles det ikke formelle varme-, lyd- eller brannkrav. Allikevel er det meget viktig for brukerkomforten at skillevegger lydisoleres godt. Der det ikke er krav til brann eller lyd vil det uansett være en fordel å isolere innvendige skillevegger, da blir det lettere å holde forskjellige temperaturer på forskjellige rom.

For skillevegger mellom to ulike boenheter blir det stilt både lyd- og brannkrav. Konstruksjonen som skal til for å tilfredsstille de strenge lydkravene, fører til at veggen i de aller fleste tilfeller automatisk oppfyller brannkravene. Dermed er lydisoleringen det viktigste å fokusere på og det dimensjonerende kravet. Lydisoleringen er avhengig av: platekledningens egenskaper, innbyrdes avstand mellom platene, konstruksjonsoppbygningen og sist men ikke minst om hulrommet er avdempet (dvs. fylt med isolasjon).

Stenderverket settes opp med en senteravstand på 600 mm, uansett om det er tre- eller stålstendere. Det benyttes henholdsvis GLAVA® Plate/Rull og GLAVA® Stålstenderplate/-rull.

Under bunnsvill og over toppsvill bør det benyttes GLAVA® Laftestrimmel eller GLAVA® Svillunderlag, dette for å sikre god tetting mellom svill og tilstøtende konstruksjon.

Lufttetting av skillekonstruksjonen er meget viktig. Uansett hvor mange platelag som monteres i adskilte eller doble stenderverk, vil lyden trenge igjennom en konstruksjon som ikke er lufttett. I overgangene vegg/vegg, vegg/tak osv. bør det tapes og sparkles. Der to ulike materialer møtes kan det benyttes elastisk fugemasse. Avslutt platelaget med 5 -10 mm klaring fra gulv, tak og tilstøtende vegger, slik at man får tilstrekkelig plass til elastisk fugemasse, der vi har overgang mellom to ulike materialtyper.

Når det gjelder brannmotstanden for innvendige vegger er det av vesentlig betydning om veggen er bærende eller ikke.
Har du husket å lese dette: Generelt om skillevegger

TABELL
Isolasjons-
tykkelse
Trestender Stålstender

Hulroms-
tykkelse
[mm]

Lyd-
reduksjon
R’w [dB]

Brann-
motstand
Hulroms-
tykkelse
[mm]
Lyd-
reduksjon
R’w [dB]
Brann-
motstand
50 - - - 95 48 EI 60 / EI 120 1
100 100 50 EI 60 / REI 30 95 51
120 - - 120 52
140 148 52 - -