Skillevegg

Skillevegg

Forskjøvet stenderverk med enkel platekledning

Denne konstruksjonen anvendes i bygninger hvor det stilles moderate krav til lydisolasjon.

Bruk av forskjøvet stenderverk reduserer veggtykkelsen i forhold til en vanlig dobbeltvegg. Konstruksjonen er bygget opp av stendere min. 48 x 73 mm med c/c 300 mm plassert på felles svill, som er min. 25 mm større enn stenderne. Annenhver stender forskyves til hver plateside. Veggen er isolert med GLAVA® Plate/Rull og kledd med ett lag 12,5 mm gipsplate på hver side.

Til skillevegger/lettvegger innenfor en og samme boenhet stilles det ikke formelle varme-, lyd- eller brannkrav. Allikevel er det meget viktig for brukerkomforten at skillevegger lydisoleres godt. Der det ikke er krav til brann eller lyd vil det uansett være en fordel å isolere innvendige skillevegger, da det blir lettere å holde forskjellige temperaturer på forskjellige rom.  F.eks mellom soverom og stue.

For skillevegger mellom to ulike boenheter blir det stilt både lyd- og brannkrav. Konstruksjonen som skal til for å tilfredstille de strenge lydkravene, fører til at  veggen i de aller fleste tilfeller automatisk oppfyller brannkravene. Dermed er lydisoleringen det viktigste å fokusere på og det dimensjonerende kraver. Lydisoleringen er avhengig av: platekledningens egenskaper, innbyrdes avstand mellom platene, konstruksjonsoppbygningen og sist men ikke minst om hulrommet er avdempet (dvs. fylt med isolasjon).

Stenderverket settes opp med en senteravstand på 600 mm, uansett om det er tre- eller stålstendere. Det benyttes henholdsvis GLAVA® Plate/Rull og GLAVA® Stålstenderplate/-rull. Stålstendere vil normalt gi noe bedre lydreduksjon enn trestendere.

Under bunnsvill og over toppsvill bør det benyttes GLAVA® Laftestrimmel eller GLAVA® Svillunderlag, dette for å sikre god tetting mellom svill og tilstøtende konstruksjon.

Generelt brukes det ikke luft- eller dampsperresjikt i innvendige skillevegger. Platekledningen er lufttett nok, men trepanel regnes ikke som et lufttett sjikt . Et lufttett sjikt bak trepanel er viktig av hensyn til lydisolering og at evt. mineralullsfibere ikke spres til innemiljøet som følge av de innvendige lufttrykksvariasjonene som kan oppstå i huset. Innvendige våtromsvegger behøver ikke dampsperresjikt, men det er viktig at våtromsvegger har en damptett platekledning som hindrer fuktig luft i å trenge ut i de omliggende konstruksjonene.

Vær oppmerksom på at trematerialer kan på grunn av krympning føre til at det på et senere tidspunkt kan oppstå luftlekkasjer. Når det gjelder brannmotstanden for innvendige vegger er det av vesentlig betydning om veggen er bærende eller ikke.

Lydreduksjon og brannmotstand
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
Hulroms-
tykkelse
[mm]
Lydreduksjon 
R' w  [dB]
Trestender Stålstender
70 100 42 44
100 120 46 48
Brannmotstand EI 30