Skillevegg

Skillevegg

Gjennomgående stender med enkel platekledning

Dette er den enkleste type av skilleveggkonstruksjon. Den benyttes i bygninger der det ikke stilles krav til lydisolasjon.

Konstruksjonen er bygget opp av stendere med c/c 600 mm, isolert med GLAVA® Plate/Rull og kledd med ett platelag på hver side. 

Til skillevegger/lettvegger innenfor en og samme boenhet stilles det ikke formelle varme-, lyd- eller brannkrav. Allikevel er det meget viktig for brukerkomforten at skillevegger isoleres godt. Både med tanke på lyd, og at det blir lettere å holde forskjellige temperaturer mellom forskjellige rom, f.eks mellom soverom og stue.

Lydisoleringen er avhengig av: platekledningens egenskaper, innbyrdes avstand mellom platene, konstruksjonsoppbyggingen og sist men ikke minst om hulrommet er avdempet (dvs. fylt med isolasjon). Bruk av stålstendere gir normalt litt bedre lydisolasjon enn trestendere.

I konstruksjoner hvor det stilles krav til ubrennbare materialer kan man f.eks. benytte gipsplater, stålstendere og glassull. I andre tilfeller kan trestendere, sponplater og andre brennbare materialer benyttes.

Under bunnsvill og over toppsvill bør det benyttes GLAVA® Laftestrimmel eller GLAVA® Svillunderlag, for å sikre god tetting mellom svill og tilstøtende konstruksjon.

Lufttetting av skillekonstruksjonen er meget viktig. Uansett hvor mange platelag som monteres i adskilte eller doble stenderverk, vil lyden trenge igjennom en konstruksjon som ikke er lufttett. I overgangene vegg/vegg, vegg/tak osv. bør det tapes og sparkles. Der to ulike materialer møtes kan det benyttes høyelastisk fugemasse.  Avslutt platelaget med 5 -10 mm klaring fra gulv, tak og tilstøtende vegger, slik at man får tilstrekkelig plass til høyelastisk fugemasse, der vi har overgang mellom to ulike materialtyper.
Kledninger som ikke er lufttette (f.eks. trepanel) anbefales ikke der man ønsker gode lydisolerende egenskaper (forøvrig vil papp bak panelet hjelpe noe).

Generelt brukes det ikke luft- eller dampsperresjikt i innvendige skillevegger. Platekledningen er lufttett nok, men trepanel regnes ikke som et lufttett sjikt . Et lufttett sjikt bak trepanel er viktig av hensyn til lydisolering og at evt. mineralullsfibere ikke spres til innemiljøet som følge av de innvendige lufttrykksvariasjonene som kan oppstå i huset.
Innvendige våtromsvegger mot oppvarmede rom behøver ikke dampsperresjikt, men bør være lufttette fra baderomssiden.

Vær oppmerksom på at trematerialer kan på grunn av krympning føre til at det på et senere tidspunkt kan oppstå luftlekkasjer.

Når det gjelder brannmotstanden for innvendige vegger er det av vesentlig betydning om veggen er bærende eller ikke.

LYDREDUKSJON OG BRANNMOTSTAND
Isolasjons-
tykkelse
  Trestender Stålstender

 

Hulroms-
tykkelse
tre/stål
[mm] 

 

Lyd-
reduksjon 
R’w [dB]

Brannmotstand Lyd-
reduksjon 
R’w [dB]
Brann-
motstand
Sponplate
12 mm 
Gipsplate
12,5 mm 
Branngips
15 mm 
Gipsplate
12,5 mm 
Branngips
15 mm 
0 48/45 30 EI 15 EI 30 EI 60 30 EI 30 EI 60
50 48/45 36 36
70 73/70 38 EI 30 EI 30 / REI 15 EI 60 42
100 98/95 42 REI 30¹ REI 30¹ / EI 60² EI 60 / REI 30¹ 44