Skillevegg

Skillevegg

Gjennomgående stenderverk med dobbel platekledning

Disse konstruksjonene anvendes i bygninger der det ikke stilles strenge krav til lydisolasjon.

Konstruksjonene bygges opp av tre- eller stålstendere som monteres på c/c 600 mm, isoleres med GLAVA® Plate/Rull, alt. Glava Stålstenderplate/-rull og kles med 2 lag 12,5 mm gipsplater på hver side. Platelagene monteres med forskutte skjøter.
Stålstendere vil normalt gi noe bedre lydreduksjon enn trestendere.
Under bunnsvill og over toppsvill bør det benyttes GLAVA® Laftestrimmel eller GLAVA® Svillunderlag, dette for å sikre god tetting mellom svill og tilstøtende konstruksjon.

Til skillevegger/lettvegger innenfor en og samme boenhet stilles det ikke formelle varme-, lyd- eller brannkrav. Allikevel er det meget viktig for brukerkomforten at skillevegger lydisoleres godt. Der det ikke er krav til brann eller lyd vil det uansett være en fordel å isolere innvendige skillevegger, da det blir lettere å holde forskjellige temperaturer på forskjellige rom. F.eks. mellom soverom og stue.

Lufttetting av skillekonstruksjonen er meget viktig. Uansett hvor mange platelag som monteres på stenderverket, enkle, adskilte eller doble stenderverk, vil lyden trenge igjennom en konstruksjon som ikke er lufttett. I overgangene vegg/vegg, vegg/tak og vegg/gulv må det lufttettes, og til dette benyttes høyelastisk fugemasse. Avslutt platelag(ene) med 5 -10 mm klaring fra gulv, tak og tilstøtende vegger. I fugen legges Glava Bunnfyllingslist og deretter fuges det med høyelastisk fugemasse.

Les også Generelt om skillevegger

Når det gjelder brannmotstanden for innvendige vegger er det av vesentlig betydning om veggen er bærende eller ikke.

TABELL
Isolasjons-
tykkelse
Trestender Stålstender

Hulroms-
dybde
[mm]

Forventet
lyd-

reduksjon
R’w [dB]

Brann-
motstand
Hulroms-
dybde
[mm]
Forventet
lyd-

reduksjon
R’w [dB]
Brann-
motstand
0 48 34 EI 60 - - -
50 48 40 45 40 EI 60 / EI 120 1
70 73 42 EI 60 / REI 30 3 70 46
100 98 44 REI 30 3/ EI 60 2/ REI 60 3 95 48