Skillevegg

Skillevegg

Gjennomgående stenderverk med dobbel platekledning

Disse konstruksjonene anvendes i bygninger der det ikke stilles strenge krav til lydisolasjon.

Konstruksjonene bygges opp av tre- eller stålstendere med c/c 600 mm, isoleres med GLAVA® Plate/Rull og kles inn med 2 lag 12,5 mm gipsplater på hver side. 2. platelag monteres med forskutte skjøter.

Til skillevegger/lettvegger innenfor en og samme boenhet stilles det ikke formelle varme-, lyd- eller brannkrav. Allikevel er det meget viktig for brukerkomforten at skillevegger lydisoleres godt. Der det ikke er krav til brann eller lyd vil det uansett være en fordel å isolere innvendige skillevegger, da det blir lettere å holde forskjellige temperaturer på forskjellige rom. F.eks. mellom soverom og stue.

Stenderverket settes opp med en senteravstand på 600 mm, uansett om det er tre- eller stålstendere. Det benyttes henholdsvis GLAVA® Plate/Rull og GLAVA® Stålstenderplate/-rull. Stålstendere vil normalt gi noe bedre lydreduksjon enn trestendere.

Under bunnsvill og over toppsvill bør det benyttes GLAVA® Laftestrimmel eller GLAVA® Svillunderlag, dette for å sikre god tetting mellom svill og tilstøtende konstruksjon.

Lufttetting av skillekonstruksjonen er meget viktig. Uansett hvor mange platelag som monteres i adskilte eller doble stenderverk, vil lyden trenge igjennom en konstruksjon som ikke er lufttett. I overgangene vegg/vegg, vegg/tak osv. bør det tapes og sparkles. Der to ulike materialer møtes kan det benyttes elastisk fugemasse.  Avslutt platelaget med 5 -10 mm klaring fra gulv, tak og tilstøtende vegger, slik at man får tilstrekkelig plass til elastisk fugemasse, der vi har overgang mellom to ulike materialtyper.

Kledninger som ikke er lufttette (f.eks. trepanel) anbefales ikke der man ønsker gode lydisolerende egenskaper (forøvrig vil papp bak panelet hjelpe noe).

Når det benyttes to eller flere platelag på samme side, monteres platelagene slik at skjøtene er forskjøvet i forhold til hverandre (forskutte skjøter). Vær oppmerksom på at trematerialer kan på grunn av krymping føre til at det på et senere tidspunkt kan oppstå luftlekkasjer.

Når det gjelder brannmotstanden for innvendige vegger er det av vesentlig betydning om veggen er bærende eller ikke.

TABELL
Isolasjons-
tykkelse
Trestender Stålstender

Hulroms-
tykkelse
[mm]

Lyd-
reduksjon
R’w [dB]

Brann-
motstand
Hulroms-
tykkelse
[mm]
Lyd-
reduksjon
R’w [dB]
Brann-
motstand
0 48 34 EI 60 - - -
50 48 40 45 40 EI 60 / EI 120 1
70 73 42 EI 60 / REI 30 3 70 46
100 98 44 REI 30 3/ EI 60 2/ REI 60 3 95 48