Skillevegg

Skillevegg

Innvendig vegg av lettklinker

Figuren viser en skillevegg av lettklinkerblokker med ensidig isolert påforing med platekledning.

Tabellen angir forventet lydreduksjonen både med og uten påforing. For å oppnå god lydreduksjon skal stenderne plasseres uten fysisk kontakt, og  minimum 1 cm fra lettklinkervangen. Lettklinkerblokkene skal poretettes (lufttettes) på en side, helst på begge. Til poretetting brukes sandsparkel eller puss. Lyd kan lett forplante seg i lettklinkerblokker som ikke er poretettet. 

Lufttetting av skillekonstruksjoner er meget viktig. Uansett hvor mange platelag som monteres på stenderverket, enkle, adskilte eller doble stenderverk, vil lyden trenge igjennom en konstruksjon som ikke er lufttett. I overgangene mellom vegg/vegg, vegg/tak og vegg/gulv må det lufttettes, og til dette benyttes høyelastisk fugemasse. Avslutt plateg(ene) med 5-10 mm klaring mot vegg, tak og tilstørende vegger. I fugen legges Glava Bunnfyllingslist og deretter fuges det med høyelastisk fugemasse.

Til skillevegger/lettvegger innenfor samme boenhet stilles det ikke formelle varme-, lyd- eller brannkrav. Allikevel er det meget viktig for brukerkomforten at skillevegger lydisoleres godt. Der det ikke er krav til brann eller lyd vil det uansett være en fordel å isolere innvendige skillevegger, da det blir lettere å holde forskjellige temperaturer på forskjellige rom, f.eks. mellom soverom og stue.

For skillevegger mellom to ulike boenheter blir det stilt både lyd- og brannkrav. Konstruksjonen som skal til for å tilfredstille de strenge lydkravene, fører til at  veggen i de aller fleste tilfeller automatisk oppfyller brannkravene. Dermed er lydisoleringen det viktigste å fokusere på og ofte det dimensjonerende kravet.

Les også Generelt om skillevegger.

Lydreduksjon og brannmotstand
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
Hulroms-
dybde
[mm]
Forventet
lydreduksjon
R' w  [dB]
Brannmotstand
0 100 40 REI 120 (A 120)
50 100 50
50 150 52 REI 240 (A 240)
100 100 52 REI 120 (A 120)