Skillevegg

Skillevegg

Innvendig vegg av lettklinker

Figuren viser en skillevegg av lettklinkerblokker med ensidig isolert påforing med platekledning.

Tabellen gjengir lydreduksjonen både med og uten påforingen, og med ensidig puss. For å oppnå god lydreduksjon skal stenderne plasseres uten fysisk kontakt minimum 1 cm fra teglsteinsvangen.

Til skillevegger/lettvegger innenfor samme boenhet stilles det ikke formelle varme-, lyd- eller brannkrav. Allikevel er det meget viktig for brukerkomforten at skillevegger lydisoleres godt. Der det ikke er krav til brann eller lyd vil det uansett være en fordel å isolere innvendige skillevegger, da det blir lettere å holde forskjellige temperaturer på forskjellige rom.  F.eks mellom soverom og stue.

For skillevegger mellom to ulike boenheter blir det stilt både lyd- og brannkrav. Konstruksjonen som skal til for å tilfredstille de strenge lydkravene, fører til at  veggen i de aller fleste tilfeller automatisk oppfyller brannkravene. Dermed er lydisoleringen det viktigste å fokusere på og det dimensjonerende kraver.
Har du husket å lese dette: Generelt om skillevegger

Lydreduksjon og brannmotstand
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
Hulroms-
tykkelse
[mm]
Lydreduksjon
R' w  [dB]
Brannmotstand
0 100 40 REI 120 (A 120)
50 100 50
50 150 52 REI 240 (A 240)
100 100 52 REI 120 (A 120)