Skillevegg

Skillevegg

Innvendig vegg i tegl

Figuren viser en enkeltvange i tegl med ensidig isolert påforing og platekledning.

Tabellen gjengir lydreduksjonen både med og uten påforingen, og eventuelt med puss. For å oppnå god lydreduksjon skal stenderne plasseres uten fysisk kontakt minimum 1 cm fra teglsteinsvangen.

Til skillevegger/lettvegger innenfor samme boenhet stilles det ikke formelle varme-, lyd- eller brannkrav. Allikevel er det meget viktig for brukerkomforten at skillevegger lydisoleres godt. Der det ikke er krav til brann eller lyd vil det uansett være en fordel å isolere innvendige skillevegger, da det blir lettere å holde forskjellige temperaturer på forskjellige rom.  F.eks mellom soverom og stue.

For skillevegger mellom to ulike boenheter blir det stilt både lyd- og brannkrav. Konstruksjonen som skal til for å tilfredstille de strenge lydkravene, fører til at  veggen i de aller fleste tilfeller automatisk oppfyller brannkravene. Dermed er lydisoleringen det viktigste å fokusere på og det dimensjonerende kraver.
Har du husket å lese dette: Generelt om skillevegger

Lydreduksjon og brannmotstand
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
Hulroms-
tykkelse
[mm]
Lydreduksjon
R' w  [dB]
Brannmotstand
0 0 41 REI 90 (A 90)
50 45 50 REI 120 (A 120)
100 95 52