Tak
  • Tak

Flatt yttertak

GLAVA® Plate/Rull monteres mellom bjelkene.  Vindsperren klemmes over skjøtene med skråskårede bjelker/lekter som danner fall.

Det er viktig at luftingen økes, 70-100 mm. Under bjelkene monteres dampsperre med klemte skjøter. 

Deretter legges himling av plater eller panel. Flate tak har liten mulighet for effektiv lufting og kan da betraktes som varme tak, og man må da benytte innvendig nedløp, for å hindre isdannelse i takrennene. Slike tak har relativt liten sikkerhet mot inndrev av snø og regn, spesielt på steder med høye vindhastigheter.

Faren for kondensering er større ved denne taktypen, og man er avhengige av vindtrykksforskjeller for å få til en effektiv lufting. For å hindre lekkasjer er en god gjennomføring av tettesjiktene ekstremt viktig, da tettesjiktene sammen med luftesjiktet skal holde takflaten kald for å redusere ising.

Mindre takflater, for eks. tak til mindre boliger og tilbygg, kan fungere under de samme betingelser som for skrå tak med lufting, gitt at man utformer raftet med tanke på å hindre snø og regn inndrev. Store takflater anbefales bygd som kompakte tak.

 

U-verdi og brannmotstand
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
Sperre-
høyde
[mm]
U-verdi [W/m2K]
36 mm sperre 48 mm sperre
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
150 148 0,231 0,242 0,258 0,264 0,240 0,251 0,267 0,272
200 198 0,177 0,185 0,198 0,202 0,184 0,192 0,204 0,208
250 248 0,143 0,150 0,160 0,164 0,149 0,156 0,166 0,169
275 273 0,131 0,137 0,147 0,150 0,137 0,143 0,152 0,155
300 296 0,122 0,127 0,136 0,139 0,126 0,132 0,141 0,144
350 346 0,105 0,110 0,117 0,120 0,109 0,114 0,122 0,124
400 396 0,092 0,097 0,103 0,105 0,096 0,100 0,107 0,109
450 446 0,082 0,086 0,092 0,094 0,085 0,090 0,096 0,097
500 496 0,074 0,078 0,083 0,085 0,077 0,081 0,087 0,088
Brann-
motstand
REI 15 / REI 30 / REI 602

U-verdikrav TEK10 for tak
Krav:
≤ 0,13 [W/m2K]
Minstekrav
≤ 0,18 [W/m2K]
Brann:
Se forskrifter