Tak

Tak
  • Tak

Oppforet tretak på betong

Tretaket bygges vanligvis opp med sviller og stolper med dimensjon 48 x 98 mm.

Det legges ut ett lag GLAVA® Plate/Rull i 50 mm tykkelse slik at platene fyller rommet mellom svillene. Deretter rulles det ut GLAVA® Rull i ønsket tykkelse på tvers av det første laget.

Hulrommet mellom stolpene fylles med strimler av glassull i tykkelse tilsvarende det andre laget. Isolasjonen legges før taktro monteres. Det bør være minimum 0,4 m klaring mellom isolasjonen og tretakets laveste punkter. Horisontal avstivning ivaretas som regel av gesimsoppbygget eller f.eks. med skråbånd.

Det øverste isolasjonslaget mot det kalde loftet kan ha papir på overflaten for å hindre at kald luft får sirkulere /utlufte isolasjonen. Et produkt med papir vil også hindre at støv og smuss trenger ned i isolasjonen. Benyttes det ikke papirbelagt isolasjon, anbefaler vi at det legges en stripe (ca. 1 m) med vindsperre over isolasjonen langs raftet. Dette for å hindre utlufting av isolasjonen.

 

U-verdi og brannmotstand
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
U-verdi [W/m2K]
EXTREM
32
PROFF
34
37

ØKONOMI
38

200 0,154 0,164 0,177 0,182
250 0,124 0,132 0,143 0,147
300 0,104 0,110 0,120 0,123
350 0,090 0,095 0,103 0,106
400 0,079 0,083 0,091 0,093
Brann-
motstand

Avhengig av betongdekkets tykkelse og armering

U-verdikrav TEK10 for tak
Krav:
≤ 0,13 [W/m2K]
Minstekrav
≤ 0,18 [W/m2K]
Brann:
Se forskrifter