Tak

Tak
  • Tak

Skråtak med massive sperrer av tre

Damptette undertak krever et ventilert luftesjikt på undersiden. Årsaken er todelt. Luftesjiktet skal sørge for at innebygget fukt, byggfukt og ev. fukt som kommer inn senere, skal ha mulighet for å slippe ut.

Treverk og andre råteutsatte materialer må aldri stenges inne mellom to damptette sjikt, da det kan føre til omfattende fuktskader. Samtidig skal det hindre at sne smelter og senere fryser til is ved takutstikket ved at takflaten holdes så kald som mulig.

Vindsperre
På taksperrene legges en vindsperre i form av duk eller plater. Deretter fores taket på med min. 50 mm, avhengig av fall og lengde, for å sikre god lufting. Det er meget viktig å få til et kontinuerlig lufttett sjikt for å unngå luftlekkasjer inn i konstruksjonen.

Øk isolasjonstykkelsen
Hele sperrehøyden fylles med glassull. For takkonstruksjoner med knevegg og /eller hanebjelke kan isolasjonstykkelsen med fordel økes disse stedene uten at det stjeler bruksvolum. Ved store isolasjonstykkelser kan det med fordel isoleres i to lag slik at skjøter forskyves, og man har bedre kontroll med utførelsen. Ruller kan f.eks. rulles kontinuerlig i overgangen mellom tak og hanebjelke.

Dampseperre
Dampsperre monteres på undersiden av sperrene slik at folieskjøten overlappes 0,5 meter inn over tak og vegg. I enkelte tilfeller kan det være fordelaktig å flytte dampsperresjiktet slik at inntil 1/4-del av isolasjonen ligger på den varme siden av dampsperren. Denne løsningen kalles inntrukket dampsperre og den nærmest eliminerer faren for at dampsperresjiktet blir perforert av skjult elektrisk anlegg e.l. OBS! Gjelder ikke bad/våtrom.

Takkonstruksjoner må alltid forankres for å hindre at taket forskyves eller blåser av i hardt vær. Hvordan man skal forankre og hvor mye er avhengig av beliggenhet. Forankring må prosjekteres i hvert enkelt tilfelle.

 

U-verdi og brannmotstand, sperretak med duk
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
Sperre-
høyde
[mm]
U-verdi [W/m2K]
36 mm sperre 48 mm sperre
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
150 148 0,231 0,242 0,258 0,264 0,240 0,251 0,267 0,272
200 198 0,177 0,185 0,198 0,202 0,184 0,192 0,204 0,208
250 248 0,143 0,150 0,160 0,164 0,149 0,156 0,166 0,169
275 273 0,131 0,137 0,147 0,150 0,137 0,143 0,152 0,155
300 296 0,122 0,127 0,136 0,139 0,126 0,132 0,141 0,144
350 346 0,105 0,110 0,117 0,120 0,109 0,114 0,122 0,124
400 396 0,092 0,097 0,103 0,105 0,096 0,100 0,107 0,109
450 446 0,082 0,086 0,092 0,094 0,085 0,090 0,096 0,097
500 496 0,074 0,078 0,083 0,085 0,077 0,081 0,087 0,088
Brann-
motstand
REI 15 / REI 301 eller 2 eller 3 / REI 604


U-verdikrav TEK10 for tak
Krav:
 ≤ 0,13 [W/m2K]
Minstekrav
 ≤ 0,18 [W/m2K]
Brann:
 Se forskrifter