Tak

Tak
  • Tak

Tak med kaldt loft, I-bjelker

Mellom I-bjelkene benyttes GLAVA® I-bjelkeplate. GLAVA® Stålstenderplate kan benyttes i kombinasjon med vanlig GLAVA® Plate/Rull.

Er ønsket isolasjonstykkelse høyere enn I-bjelkehøyden, rull ut et isolasjonslag over og på tvers av I-bjelkeretningen. Skal loftet benyttes til lagringsplass, må det lektes opp til samme høyde som isolasjonen, før gulvbord/plater legges ut.

Dampsperre monteres på undersiden av bjelkene.
Det øverste isolasjonslaget mot det kalde loftet kan ha papir på overflaten for å hindre at kald luft får sirkulere /utlufte isolasjonen. Et produkt med papir vil også hindre at støv og smuss trenger ned i isolasjonen. Benyttes det ikke papirbelagt isolasjon, anbefaler vi at det legges en stripe (ca. 1 m) med vindsperre over isolasjonen langs raftet. Dette for å hindre utlufting av isolasjonen.

Uluftede loftsløsninger er forholdsvis nytt, men har vist seg som en god løsning.
All lufting av taket skjer i taket. Selve loftsrommet er uluftet og uten åpninger til det fri. Løsningen forutsetter at det brukes en kombinert undertak og vindsperre.

Kaldt, ikke luftet loftsrom kan brukes på de fleste typer bygninger. Løsningen gir redusert fare for brannspredning via loftet, samt god beskyttelse mot innblåsing av sne og kaldluftsinntrenging i isolasjonen.

Et godt montert undertak med tette skjøter og avslutninger vil bidra til takets lufttetthet. Kalde uluftete loft krever at konstruksjonen tørkes skikkelig før den lukkes. Fuktinnholdet i treverket bør være under 15 vol.%. I tillegg krever løsningen meget god tetthet, så med denne løsningen kan loftet ikke brukes til lagring.

 

U-verdi og brannmotstand
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
U-verdi [W/m2K]
EXTREM
32
PROFF
34
37

ØKONOMI
38

200 0,173 0,182 0,195 0,199
220 0,158 0,166 0,178 0,182
250 0,139 0,147 0,157 0,161
300 0,117 0,123 0,132 0,135
350 0,101 0,106 0,114 0,116
400 0,088 0,093 0,100 0,102
450 0,079 0,083 0,089 0,091
Brann-
motstand

REI 15¹ / REI 302 / REI 603


U-verdikrav TEK10 for tak
Krav:
≤ 0,13 [W/m2K]
Minstekrav
≤ 0,18 [W/m2K]
Brann:
Se forskrifter