Tak
  • Tak

Tak med kaldt loft

Her benyttes GLAVA® Takstolplate og GLAVA® Rafteplate. Rafteplate med impregnert kraftpapir sørger for fri åpning mot luftespalten i raftet. Ved bruk av Takstolplate gir et kontinuerlig isolasjonssjikt over undergurten.

Benyttes det ikke papirbelagt isolasjon, anbefaler vi en stripe (min. 1 m) med vindsperre langs raftet. Skal loftet benyttes til lagringsplass må det lektes opp til samme høyde som isolasjonen før gulvbord/plater legges ut.

Dampsperre
Dampsperre monteres med overlapp. Her vist med inntrukket løsning. GLAVA® Takstolplate, som finnes både med og uten papir, har utskjæring for undergurten i takstolen, slik at man får et kontinuerlig isolasjonssjikt over bjelken/undergurten.

Rafteplate
GLAVA® Rafteplate benyttes ytterst ved raftet. Platen er formskåret og belagt med impregnert kraftpapir som fungerer som vindbeskyttelse. Når det ikke benyttes Takstolplate bør første isolasjonslag ha samme tykkelse som høyden på undergurten/ bjelken. Deretter rulles neste isolasjonslag ut på tvers for å redusere faren for gjennomgående åpninger.

Papir på overflaten
Det øverste isolasjonslaget mot det kalde loftet kan ha papir på overflaten for å hindre at kald luft får sirkulere/utlufte isolasjonen. Et produkt med papir vil også hindre at støv og smuss trenger ned i isolasjonen.


U-verdi og brannmotstand
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
U-verdi [W/m2K]
48 x 98 mm undergurt 48 x 148 mm undergurt
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
200 0,163 0,172 0,186 0,190 0,171 0,180 0,193 0,197
250 0,131 0,138 0,149 0,152 0,135 0,142 0,153 0,157
275 0,119 0,125 0,136 0,139 0,122 0,129 0,139 0,142
300 0,109 0,115 0,124 0,127 0,112 0,118 0,127 0,130
350 0,093 0,099 0,107 0,109 0,096 0,101 0,109 0,112
400 0,082 0,086 0,094 0,096 0,084 0,088 0,095 0,098
450 0,073 0,077 0,083 0,085 0,074 0,078 0,085 0,087
500 0,065 0,069 0,075 0,077 0,067 0,071 0,076 0,078
Brann-
motstand
REI 15¹/ REI 30 / REI 603

U-verdikrav TEK10 for tak
Krav:
≤ 0,13 [W/m2K]
Minstekrav
≤ 0,18 [W/m2K]
Brann:
Se forskrifter