Tak

Tak
  • Tak

Tak med kaldt uluftet loft

På sperrene monteres kombinert undertak og vindsperre. Det er et vind-/vanntett og dampåpent produkt som gjør at man kan bygge loftet uten lufting.

Luftingen skjer mellom undertak og tekking av stein eller plater. Benytt GLAVA® Takstolplate for et kontinuerlig isolasjonssjikt. Dampsperren skal monteres med omlegg og klemte skjøter, og skal overlappe dampsperren på vegg. Løsningen gir redusert fare for brannspredning via loftet, god beskyttelse mot innblåsing av snø og kaldluftsinntrenging i isolasjonen. Kaldt, ikke luftet loftsrom kan brukes på de fleste bygninger.

GLAVA® Takstolplate, som finnes både med og uten papir, har utskjæring for undergurten i takstolen, slik at man får et kontinuerlig isolasjonssjikt over bjelken/undergurten.
Når det ikke benyttes Takstolplate bør første isolasjonslag ha samme tykkelse som høyden på undergurten/bjelken. Deretter rulles neste isolasjonslag ut på tvers for å redusere faren for gjennomgående åpninger.

Kalde uluftete loft krever at konstruksjonen tørkes skikkelig før den lukkes.
Fuktinnholdet i treverket bør være under 15 vol.%. I tillegg krever løsningen meget god tetthet, så med denne løsningen kan loftet ikke brukes til lagring.

Uluftede loftsløsninger er forholdsvis nytt, men har vist seg som en god løsning. All lufting av taket skjer i taket. Selve loftsrommet er uluftet og uten åpninger til det fri. Løsningen forutsetter at det brukes en kombinert undertak og vindsperre. Kaldt, ikke luftet loftsrom kan brukes på de fleste typer bygninger. Løsningen gir redusert fare for brannspredning via loftet, samt god beskyttelse mot innblåsing av sne og kaldluftsinntrenging i isolasjonen.

Et godt montert undertak med tette skjøter og avslutninger vil bidra til takets lufttetthet.

U-verdi og brannmotstand
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
U-verdi [W/m2K]
48 x 98 mm undergurt 48 x 148 mm undergurt
EXTREM
32
PROFF 34 37 ØKONOMI
38
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
200 0,163 0,172 0,186 0,190 0,171 0,180 0,193 0,197
250 0,131 0,138 0,149 0,152 0,135 0,142 0,153 0,157
275 0,119 0,125 0,136 0,139 0,122 0,129 0,139 0,142
300 0,109 0,115 0,124 0,127 0,112 0,118 0,127 0,130
350 0,093 0,099 0,107 0,109 0,096 0,101 0,109 0,112
400 0,082 0,086 0,094 0,096 0,084 0,088 0,095 0,098
450 0,073 0,077 0,083 0,085 0,074 0,078 0,085 0,087
500 0,065 0,069 0,075 0,077 0,067 0,071 0,076 0,078
Brann-
motstand
REI 15¹/ REI 30 / REI 603


U-verdikrav TEK10 for tak
Krav:
≤ 0,13 [W/m2K]
Minstekrav
≤ 0,18 [W/m2K]
Brann:
Se forskrifter