Yttervegg

Yttervegg

Bærende yttervegg i tegl

Hulrommet i ytterveggen isoleres med GLAVA® Murplate 32 som er spesialbehandlet med tanke på å motstå fukt.

Isolasjonen monteres omhyggelig slik at det ikke oppstår åpne skjøter. Mellom isolasjon og yttervange bør det være en 15 - 25 mm bred luftespalte. Bindere (4 stk. pr. m2) plasseres med fall mot ytre vange. Alle fuger fylles helt med mørtel, bortsett fra nederste skift i ytre vange hvor hver 4. - 5. stående fuge skal være åpen for drenering/utlufting av eventuell fuktighet.

 U-verdien er beregnet med 4 stk stålbindere pr m²
Isolasjons-
tykkelse [mm]
U-verdi [W/m2K] U-verdi (W/m²K)
Murplate 32  Murplate 34
50 0,513 0,537
100 0,288 0,303
150 0,200 0,211
200 0,153 0,162
250 0,124 0,131
300 0,105 0,111
Brannmotstand REI 120