Yttervegg

Yttervegg

Betongvegg med utvendig påforing

Stenderverket monteres helt inntil betongveggen med senteravstand c/c 600 mm.

Mellom stenderverket monteres GLAVA® Plate/Rull. Eventuelt kan det være en fordel at det påfores horisontalt utenpå stenderverket, og isoleres, slik at en hindrer det gjennomgående stenderverket.

Utvendig monteres et vindsperresjikt i form av rullprodukt, gips, porøs trefiberplate el.
Den skal hindre at vind blåser inn i og dermed reduserer effekten av varmeisolasjonen. Den skal også hindre at slagregn og annen fuktighet, som trenger igjennom ytterkledningen, skal trenge videre inn i konstruksjonen.

Isolasjonsplatene bør fylle hulrommet fullstendig. Isolasjonseffekten er proporsjonal med isolasjonens tykkelse.

Veggene må vindavstives i veggplanet for å hindre forskyvninger. Benyttes det ikke platematerialer til innvendig kledning eller vindsperre, må en gå inn med separat avstivning i form av innfelte bord i stenderverket, stag e.l. 
På værutsatte steder må ytterveggene forankres til grunnmur for å hindre bevegelse/forskyvning.
Husk å avstive/forankre bygget også under byggeperioden.

U-verdiene under er beregnet med vindsperre av papp, gips e.l. Vindsperre av 12 mm porøs trefiberplate vil gi bedre U-verdi, spesielt ved små isolasjonstykkelser.

Brannmotstanden er avhengig av betongveggens tykkelse og armering, se "Brannmotstand for betong".

Veggfelt med 13 og 17 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
U-verdi [W/m2K]
Bindingsverksbredde og isolasjonstykkelse
36 mm stender 48 mm stender
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
100 0,355 0,368 0,388 0,394 0,378 0,391 0,407 0,412
150 0,252 0,261 0,275 0,279 0,270 0,278 0,290 0,295
200 0,195 0,202 0,213 0,217 0,210 0,216 0,226 0,229
223 0,176 0,181 0,192 0,195 0,188 0,194 0,204 0,207
250 0,160 0,166 0,175 0,178 0,172 0,178 0,186 0,189

 

Veggfelt med 16 og 22 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
U-verdi [W/m2K]
Bindingsverksbredde og isolasjonstykkelse
36 mm stender 48 mm stender
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
100 0,374 0,388 0,409 0,414 0,404 0,417 0,431 0,436
150 0,268 0,276 0,289 0,293 0,291 0,298 0,309 0,313
200 0,207 0,214 0,224 0,228 0,227 0,232 0,240 0,244
223 0,187 0,192 0,203 0,206 0,203 0,209 0,217 0,220
250 0,171 0,176 0,185 0,188 0,187 0,191 0,199 0,201

 

Veggfelt med 20 og 26 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
U-verdi [W/m2K]
Bindingsverksbredde og isolasjonstykkelse
36 mm stender 48 mm stender
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
100 0,394 0,408 0,430 0,434 0,430 0,442 0,455 0,460
150 0,284 0,291 0,304 0,307 0,312 0,318 0,328 0,331
200 0,220 0,226 0,236 0,239 0,244 0,248 0,255 0,259
223 0,199 0,203 0,213 0,216 0,219 0,223 0,231 0,234
250 0,182 0,186 0,195 0,198 0,201 0,205 0,212 0,214


Veggfelt med 9 og 12 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
U-verdi [W/m2K]
Bindingsverksbredde og isolasjonstykkelse
36 mm stender 48 mm stender
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
100 0,335 0,348 0,367 0,373 0,350 0,363 0,381 0,387
150 0,236 0,245 0,259 0,264 0,248 0,257 0,271 0,275
200 0,182 0,189 0,201 0,205 0,192 0,199 0,210 0,214
223 0,163 0,170 0,180 0,184 0,172 0,178 0,189 0,192
250 0,149 0,155 0,165 0,168 0,157 0,163 0,173 0,176

 

Ny beregningsforutsetninger for U-verdier.

Trevirkemengden har en viktig betydning for isolering av ytterveggen. Les nærmere om nye og gamle beregningsforutsetninger. 

Frem til nå har U-verdien for yttervegger tatt høyde for en trevirkemengde som kun utgjør stendere satt opp i c/c 60 cm, i tillegg til en toppsvill og en bunnsvill. Dette gjelder våre tidligere, og andre produsenters U-verditabeller, samt at det er dette som var beskrevet i gjeldene anvisning 471.012 fra SINTEF Byggforsk.

I praksis vet vi at trevirkeandelen er mye større. Vi snakker da om ekstra stendere og losholter i forbindelse med vinduer og dører, det faktum av vegglengder ikke går opp i modulmål, eventuelle doble bunn- eller toppsviller, ekstra stendere i forbindelse med hjørner og der hvor konsentrerte laster skal føres ned.

Den nevnte anvisningen (471.012) er nå oppdatert, utvidet og publisert.
Den reelle treandelen pr. kvm vegg blir nå lagt til grunn for beregningene.

GLAVA® synliggjør dette ved å bruke fire tabeller.

 • Enebolig, romhøyde 2,4 m.
  Forutsetter normal praktisert vindusandel i småhus av tre.
  Veggfelt med 13 og 17 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)
 • Boligblokk, rekkehus, barnehage, romhøyde 2,4 m.
  Veggfelt med 16 og 22 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)
 • Stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m.
  Veggfelt med 20 og 26 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)
 • Vegg med romhøyde 2,4 m.
  Viser en U-verdi uten vinduer og dører, kun stendere c/c 60 cm, samt en topp- og bunnsvill.
  Veggfelt med 9 og 12 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)


Anvisningen har blitt utvidet til flere blader;

 • 471.231 U-verdier for vegger over terreng, grunnlag for beregninger
 • 471.401 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med gjennomgående stendere
 • 471.411 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon

SINTEF jobber forløpende med å publisere flere blader for flere konstruksjonstyper.

Verdien er beregnet etter NS-EN ISO 10211, som er en tredimensjonal beregning, erfaringsmessig vil dette bedre U-verdien på tusendelsnivå.