Yttervegg

Yttervegg

GLAVA® VEGGPLATE 31 PÅ MASSIVTRE

Isolering med GLAVA® Veggplate 31 kan minimalisere veggtykkelsen og forbedre U-verdien, i forhold til en tradisjonell påforing.

Produktet finnes i tre ulike tykkelser: 48, 68 og 98 mm og er laget for å isolere utenpå bindingsverks- eller massivtrekonstruksjoner. I begge tilfellene festes platene med GLAVA® Veggplatebrakett med c/c 600 mm. Varmeledningsevnen/lambdaverdien til isolasjonsplatene er meget lav, og løsningen gir et tilnærmet kontinuerlig isolasjonssjikt. Dette gjør at kuldebroene reduseres og man oppnår god varmemotstand. Produktet er laget av en stor andel resirkulert glass. Platene er formfaste og enkle å bearbeide og montere.

Systemet egner seg like godt til etterisolering som til isolering av nybygg. Montering av GLAVA® Veggplate 31 krever bruk av vindsperreduk.

Tilbehøret består av veggplatebraketter og skruer, samt alternative avstandsholdere.

U-verditabellene forutsetter normal praktisert vindusandel i småhus av tre. Veggfelt med 13 og 17 % treandel for hhv. 36 og 48 mm bindingsverk.

U-verdi - 80 mm massivtre
Isolasjonstykelse U-verdi [W/m²K]
Veggplate 31 Innvendig påforing EXTREM 32 PROFF 34 37 ØKONOMI 38
48 mm Ingen 0,412 0,412 0,412 0,412
48 mm 0,280 0,284 0,290 0,291
98 /48 + 48 mm 0,216 0,220 0,226 0,228
68 mm  Ingen 0,334 0,334 0,334 0,334
 48 mm 0,242 0,245 0,249 0,250
 98 /48 + 48 mm 0,193 0,196 0,200 0,202
98 mm  Ingen 0,272   0,272   0,272   0,272
 48 mm 0,205 0,207 0,211 0,211
 98 /48 + 48 mm 0,166 0,169 0,173 0,174

 

U-verdi - 100 mm massivtre
Isolasjonstykelse U-verdi [W/m²K]
Veggplate 31 Innvendig påforing EXTREM 32 PROFF 34 37 ØKONOMI 38
48 mm Ingen 0,385 0,385 0,385 0,385
48 mm 0,268 0,272 0,276 0,278
98 /48 + 48 mm 0,209 0,213 0,218 0,220
68 mm  Ingen 0,316 0,316 0,316 0,316
 48 mm 0,233 0,235 0,239 0,240
 98 /48 + 48 mm 0,186 0,190 0,194 0,195
98 mm  Ingen 0,260  0,260  0,260  0,260
 48 mm 0,198 0,200 0,203 0,204
 98 /48 + 48 mm 0,162 0,164 0,168 0,169

 

U-verdi - 120 mm massivtre
Isolasjonstykelse U-verdi [W/m²K]
Veggplate 31 Innvendig påforing EXTREM 32 PROFF 34 37 ØKONOMI 38
48 mm Ingen 0,362 0,362 0,362 0,362
48 mm 0,256 0,260 0,264 0,265
98 /48 + 48 mm 0,202 0,206 0,211 0,212
68 mm  Ingen 0,300 0,300 0,300 0,300
 48 mm 0,224 0,226 0,230 0,231
 98 /48 + 48 mm 0,181 0,184 0,188 0,189
98 mm  Ingen 0,249 0,249 0,249 0,249
 48 mm 0,192 0,194 0,197 0,197
 98 /48 + 48 mm 0,157 0,160 0,163 0,165