Yttervegg

Yttervegg

Kjelleryttervegg av betong

For yttervegger av betong anbefaler vi å ha minimum halvparten av den totale isolasjonstykkelsen på utsiden.

Det er viktig for å oppnå god sikkerhet mot fukt og fuktskader på grunn av kondens.  Når det isoleres på innsiden reduseres varmetapet til mur/betongveggen. Dette fører til at kondenspunktet kommer lenger inn i veggen og nærmere varm side hvor faren for kondensering øker. Når det isoleres på utsiden reduseres faren for fukt betraktelig. Hvis det ikke er mulig å isolere på utsiden brukes maks. 50 mm for betongvegger.
Dersom minst halvparten av den totale isolasjonsmengden i veggen er på utsiden av betongen, er det ikke nødvendig å montere dampsperre i vanlige tørre rom. Innvendig dampsperre hindrer uttørking av byggfukt og frarådes ved stor oppfyllingshøyde. Det bør av samme grunn heller ikke benyttes veggbelegg eller maling med stor dampmotstand.

For utvendig kjellerytterveggsisolering benyttes STYROFOAM™ 250 SL-A-N, GLAVA EPS S80 eller GLAVA EPS S150 når du skal tilbakefylle med drenerende masser. Perimate DI-A-N er alternativet der det tilbakefylles med stedlige masser. Perimate har drensriller i overflaten, samt en pålimt duk. Ytterligere bruk av grunnmursplater er ikke nødvendig

U-verdi med Styrofoam XPS
Isolasjonstykkelse Oppfyllingshøyde
Utvendig Innvendig Ingen 1 m 2 m
0 mm 0 mm 2,920 - -
48 mm 0,677 0,610 0,477
50 mm 0 mm 0,538 0,492 0,398
48 mm 0,355 0,314 0,269
68 mm 0,290 0,273 0,238
98 mm 0,243 0,230 0,204
80 mm

0 mm 0,371 0,346 0,293
48 mm 0,261 0,247 0,217
68 mm 0,234 0,222 0,197
98 mm 0,202 0,193 0,172
100 mm 0 mm 0,313 0,294 0,254
48 mm 0,231 0,219 0,195
68 mm 0,209 0,199 0,178
98 mm 0,183 0,175 0,158
120 mm 0 mm 0,265 0,250 0,220
48 mm 0,204 0,194 0,174
68 mm 0,187 0,179 0,161
98 mm 0,166 0,159 0,145
150 mm 0 mm 0,216 0,206 0,183
48 mm 0,174 0,166 0,151
68 mm 0,161 0,154 0,141
98 mm 0,145 0,139 0,128
200 mm 0 mm 0,165 0,158 0,144
48 mm 0,139 0,134 0,123
68 mm 0,131 0,126 0,117
98 mm 0,118 0,114 0,105
For innvendig isolasjon er λ = 0,034 W/mK (GLAVA Proff 34)
U-verdien gjelder ved oppfylling av løsmasser.

 

U-verdi med Glava EPS S80
Isolasjonstykkelse Oppfyllingshøyde
Utvendig Innvendig Ingen 1 m 2 m
0 mm 0 mm 2,920 - -
48 mm 0,677 0,610 0,477
50 mm 0 mm 0,603 0,547 0,436
48 mm 0,358 0,334 0,285
68 mm 0,308 0,289 0,250
98 mm 0,255 0,241 0,213

80 mm

0 mm 0,409 0,379 0,319
48 mm 0,280 0,264 0,230
68 mm 0,248 0,235 0,208
98 mm 0,212 0,202 0,180
100 mm 0 mm 0,336 0,314 0,270
48 mm 0,244 0,231 0,205
68 mm 0,219 0,208 0,185
98 mm 0,191 0,182 0,165
120 mm 0 mm 0,286 0,269 0,235
48 mm 0,216 0,206 0,183
68 mm 0,197 0,188 0,169
98 mm 0,174 0,166 0,151
150 mm 0 mm 0,233 0,221 0,196
48 mm 0,185 0,177 0,159
68 mm 0,170 0,163 0,148
98 mm 0,153 0,147 0,135
200 mm 0 mm 0,178 0,170 0,154
48 mm 0,149 0,143 0,131
68 mm 0,139 0,134 0,123
98 mm 0,127 0,122 0,113
For innvendig isolasjon er λ = 0,034 W/mK (GLAVA Proff 34)
U-verdien gjelder ved oppfylling av løsmasser.

 

U-verdi med Glava EPS S150
Isolasjonstykkelse Oppfyllingshøyde
Utvendig Innvendig Ingen 1 m 2 m
0 mm 0 mm 2,920 - -
48 mm 0,677 0,610 0,477
50 mm 0 mm 0,565 0,515 0,414
48 mm 0,345 0,323 0,276
68 mm 0,298 0,280 0,244
98 mm 0,248 0,235 0,208
80 mm

0 mm 0,380 0,354 0,299
48 mm 0,266 0,251 0,220
68 mm 0,237 0,225 0,199
98 mm 0,204 0,194 0,174
100 mm 0 mm 0,313 0,294 0,254
48 mm 0,231 0,219 0,195
68 mm 0,209 0,199 0,178
98 mm 0,183 0,175 0,158
120 mm 0 mm 0,265 0,250 0,220
48 mm 0,204 0,194 0,174
68 mm 0,187 0,179 0,161
98 mm 0,166 0,159 0,145
150 mm 0 mm 0,216 0,206 0,183
48 mm 0,174 0,166 0,151
68 mm 0,161 0,154 0,141
98 mm 0,145 0,139 0,128
200 mm 0 mm 0,165 0,158 0,144
48 mm 0,139 0,134 0,123
68 mm 0,131 0,126 0,117
98 mm 0,118 0,114 0,105
For innvendig isolasjon er λ = 0,034 W/mK (GLAVA Proff 34)
U-verdien gjelder ved oppfylling av løsmasser.