Yttervegg

Yttervegg

Kjelleryttervegg av betong

For yttervegger av betong anbefaler vi å ha minimum halvparten av den totale isolasjonstykkelsen på utsiden.

Det er viktig for å oppnå god sikkerhet mot fukt og fuktskader på grunn av kondens.  Når det isoleres på innsiden reduseres varmetapet til mur/betongveggen. Dette fører til at kondenspunktet kommer lenger inn i veggen og nærmere varm side hvor faren for kondensering øker. Når det isoleres på utsiden reduseres faren for fukt betraktelig. Hvis det ikke er mulig å isolere på utsiden brukes maks. 50 mm for betongvegger.
Dersom minst halvparten av den totale isolasjonsmengden i veggen er på utsiden av betongen, er det ikke nødvendig å montere dampsperre i vanlige tørre rom. Innvendig dampsperre hindrer uttørking av byggfukt og frarådes ved stor oppfyllingshøyde. Det bør av samme grunn heller ikke benyttes veggbelegg eller maling med stor dampmotstand.

For utvendig kjellerytterveggsisolering benyttes STYROFOAM™ 250 SL-A-N, GLAVA EPS S80 eller GLAVA EPS S150 når du skal tilbakefylle med drenerende masser. Perimate DI-A-N er alternativet der det tilbakefylles med stedlige masser. Perimate har drensriller i overflaten, samt en pålimt duk. Ytterligere bruk av grunnmursplater er ikke nødvendig.

U-verdi med Styrofoam XPS
Isolasjonstykkelse
Utv. + innv.
Oppfyllingshøyde
Ingen 1 m 2 m
50 + 0 0,538 0,492 0,398
50 + 50 0,335 0,314 0,269
80 + 0 0,371 0,346 0,293
80 + 50 0,261 0,247 0,217
80 + 70 0,234 0,222 0,197
100 + 0 0,313 0,294 0,254
100 + 50 0,231 0,219 0,195
100 + 70 0,209 0,199 0,178
100 + 100 0,183 0,175 0,158
120 + 0 0,265 0,250 0,220
120 + 50 0,204 0,194 0,174
120 + 70 0,187 0,179 0,161
120 + 100 0,166 0,159 0,145
For innvendig isolasjon er λ = 0,034 W/mK (GLAVA Proff 34)
U-verdien gjelder for grunnforhold av løsmasser.

 

U-verdi med GLAVA EPS S80
Isolasjonstykkelse
Utv. + innv.
Oppfyllingshøyde
Ingen 1 m 2 m
50 + 0 0,603 0,548 0,436
50 + 50 0,358 0,334 0,285
80 + 0 0,409 0,379 0,319
80 + 50 0,280 0,264 0,230
80 + 70 0,248 0,235 0,208
100 + 0 0,336 0,314 0,270
100 + 50 0,244 0,231 0,205
100 + 70 0,219 0,208 0,185
100 + 100 0,191 0,182 0,165
120 + 0 0,286 0,269 0,235
120 + 50 0,216 0,206 0,183
120 + 70 0,197 0,188 0,169
120 + 100 0,174 0,166 0,151
For innvendig isolasjon er λ = 0,034 W/mK (GLAVA Proff 34)
U-verdien gjelder for grunnforhold av løsmasser.

 

U-verdi med GLAVA EPS S150
Isolasjonstykkelse
Utv. + innv.
Oppfyllingshøyde
Ingen 1 m 2 m
50 + 0 0,565 0,548 0,436
50 + 50 0,345 0,334 0,285
80 + 0 0,380 0,379 0,319
80 + 50 0,266 0,264 0,230
80 + 70 0,237 0,235 0,208
100 + 0 0,313 0,314 0,270
100 + 50 0,231 0,231 0,205
100 + 70 0,209 0,208 0,185
100 + 100 0,183 0,182 0,165
120 + 0 0,265 0,269 0,235
120 + 50 0,204 0,206 0,183
120 + 70 0,187 0,188 0,169
120 + 100 0,166 0,166 0,151
For innvendig isolasjon er λ = 0,034 W/mK (GLAVA Proff 34)
U-verdien gjelder for grunnforhold av løsmasser.