Yttervegg

Yttervegg

Kjelleryttervegg av lettklinker

Kjelleryttervegg av strengmurt lettklinker isoleres innvendig med GLAVA® Plate/Rull.

For yttervegger av lettklinker anbefaler vi å ha minimum halvparten av den totale isolasjonstykkelsen på utsiden. Det er viktig for å oppnå god sikkerhet mot fukt og fuktskader på grunn av kondens.  Når det isoleres på innsiden reduseres varmetapet til mur/betongveggen. Dette fører til at kondenspunktet kommer lenger inn i veggen og nærmere varm side hvor faren for kondensering øker. Når det isoleres på utsiden reduseres faren for fukt betraktelig. Hvis det ikke er mulig å isolere på utsiden brukes maks. 70-100 mm for lettklinker- og porebetongvegger.

Dersom minst halvparten av den totale isolasjonsmengden i veggen er på utsiden av veggen, er det ikke nødvendig å montere dampsperre i vanlige tørre rom. Innvendig dampsperre hindrer uttørking av byggfukt og frarådes ved stor oppfyllingshøyde. Det bør av samme grunn heller ikke benyttes veggbelegg eller maling med stor dampmotstand.

For utvendig kjellerytterveggsisolering benyttes STYROFOAM™ 250 SL-A-N, GLAVA EPS S80 eller GLAVA EPS S150 når du skal tilbakefylle med drenerende masser. Perimate DI-A-N er alternativet der det tilbakefylles med stedlige masser. Perimate har drensriller i overflaten, samt en pålimt duk. Ytterligere bruk av grunnmursplater er ikke nødvendig.

 

U-verdi med Styrofoam XPS
Isolasjonstykkelse
Utv. + innv.
Oppfyllingshøyde
Ingen 1 m 2 m
50 + 0 0,346 0,324 0,277
50 + 50 0,247 0,234 0,207
80 + 0 0,268 0,253 0,222
80 + 50 0,205 0,195 0,175
80 + 70 0,187 0,179 0,161
100 + 0 0,236 0,224 0,199
100 + 50 0,186 0,178 0,160
100 + 70 0,171 0,164 0,149
100 + 100 0,153 0,147 0,135
120 + 0 0,208 0,198 0,177
120 + 50 0,168 0,161 0,146
120 + 70 0,156 0,150 0,137
120 + 100 0,141 0,136 0,125
For innvendig isolasjon er λ = 0,034 W/mK (GLAVA Proff 34). 
U-verdien gjelder for grunnforhold av løsmasser.


U-verdi med GLAVA EPS S80
Isolasjonstykkelse
Utv. + innv.
Oppfyllingshøyde
Ingen 1 m 2 m
50 + 0 0,372 0,347 0,294
50 + 50 0,260 0,246 0,216
80 + 0 0,287 0,270 0,236
80 + 50 0,216 0,206 0,183
80 + 70 0,196 0,187 0,168
100 + 0 0,250 0,237 0,209
100 + 50 0,194 0,185 0,167
100 + 70 0,178 0,170 0,154
100 + 100 0,158 0,151 0,139
120 + 0 0,221 0,210 0,187
120 + 50 0,176 0,168 0,153
120 + 70 0,163 0,156 0,142
120 + 100 0,146 0,140 0,129
For innvendig isolasjon er λ = 0,034 W/mK (GLAVA Proff 34). 
U-verdien gjelder for grunnforhold av løsmasser.


U-verdi med GLAVA EPS S150
Isolasjonstykkelse
Utv. + innv.
Oppfyllingshøyde
Ingen 1 m 2 m
50 + 0 0,357 0,333 0,284 
50 + 50 0,253 0,240 0,211
80 + 0 0,273 0,258 0,226
80 + 50 0,208 0,198 0,177
80 + 70 0,190 0,181 0,163
100 + 0 0,236 0,224 0,199
100 + 50 0,186 0,178 0,160
100 + 70 0,171 0,164 0,149
100 + 100 0,153 0,147 0,135
120 + 0 0,208 0,198 0,177
120 + 50 0,168 0,161 0,146
120 + 70 0,156 0,150 0,137
120 + 100 0,141 0,136 0,125
For innvendig isolasjon er λ = 0,034 W/mK (GLAVA Proff 34). 
U-verdien gjelder for grunnforhold av løsmasser.