Yttervegg

Yttervegg

Kjelleryttervegg av lettklinker

Kjelleryttervegg av strengmurt lettklinker isoleres innvendig med GLAVA® Plate/Rull.

For yttervegger av lettklinker anbefaler vi å ha minimum halvparten av den totale isolasjonstykkelsen på utsiden. Det er viktig for å oppnå god sikkerhet mot fukt og fuktskader på grunn av kondens.  Når det isoleres på innsiden reduseres varmetapet til mur/betongveggen. Dette fører til at kondenspunktet kommer lenger inn i veggen og nærmere varm side hvor faren for kondensering øker. Når det isoleres på utsiden reduseres faren for fukt betraktelig. Hvis det ikke er mulig å isolere på utsiden brukes maks. 70-100 mm for lettklinker- og porebetongvegger.

Dersom minst halvparten av den totale isolasjonsmengden i veggen er på utsiden av veggen, er det ikke nødvendig å montere dampsperre i vanlige tørre rom. Innvendig dampsperre hindrer uttørking av byggfukt og frarådes ved stor oppfyllingshøyde. Det bør av samme grunn heller ikke benyttes veggbelegg eller maling med stor dampmotstand.

For utvendig kjellerytterveggsisolering benyttes STYROFOAM™ 250 SL-A-N når du skal tilbakefylle med drenerende masser. Perimate DI-A-N er alternativet der det tilbakefylles med stedlige masser. Perimate har drensriller i overflaten, samt en pålimt duk. Ytterligere bruk av grunnmursplater er ikke nødvendig.

U-verdi
Isolasjonstykkelse Utv. + innv.
[mm]
Utvendig isolasjonsklasse
[W/mK]
U-verdi [W/m2K] ved
oppfyllingshøyde
0 m 1 m 2 m
50 + 50 35 0,261 0,247 0,217
50 + 70 35 0,235 0,223 0,198
50 + 100 35 0,205 0,195 0,175
80 + 50 35 0,214 0,204 0,182
37 0,219 0,208 0,185
80 + 70 35 0,196 0,187 0,168
37 0,200 0,191 0,171
80 + 100 35 0,174 0,166 0,151
37 0,178 0,170 0,154
100 + 0 35 0,240 0,228 0,202
37 0,249 0,236 0,208
100 + 50 35 0,190 0,182 0,164
37 0,196 0,187 0,168
100 + 70 35 0,176 0,168 0,153
37 0,181 0,173 0,156
100 + 100 35 0,158 0,152 0,139
37 0,162 0,155 0,142
120 + 100 37 0,149 0,143 0,131