Yttervegg

Yttervegg

Kjelleryttervegg av lettklinker

Kjelleryttervegg av strengmurt lettklinker isoleres innvendig med GLAVA® Plate/Rull.

For yttervegger av lettklinker anbefaler vi å ha minimum halvparten av den totale isolasjonstykkelsen på utsiden. Det er viktig for å oppnå god sikkerhet mot fukt og fuktskader på grunn av kondens.  Når det isoleres på innsiden reduseres varmetapet til mur/betongveggen. Dette fører til at kondenspunktet kommer lenger inn i veggen og nærmere varm side hvor faren for kondensering øker. Når det isoleres på utsiden reduseres faren for fukt betraktelig. Hvis det ikke er mulig å isolere på utsiden brukes maks. 70-100 mm for lettklinker- og porebetongvegger.

Dersom minst halvparten av den totale isolasjonsmengden i veggen er på utsiden av veggen, er det ikke nødvendig å montere dampsperre i vanlige tørre rom. Innvendig dampsperre hindrer uttørking av byggfukt og frarådes ved stor oppfyllingshøyde. Det bør av samme grunn heller ikke benyttes veggbelegg eller maling med stor dampmotstand.

For utvendig kjellerytterveggsisolering benyttes STYROFOAM™ 250 SL-A-N, GLAVA EPS S80 eller GLAVA EPS S150 når du skal tilbakefylle med drenerende masser. Perimate DI-A-N er alternativet der det tilbakefylles med stedlige masser. Perimate har drensriller i overflaten, samt en pålimt duk. Ytterligere bruk av grunnmursplater er ikke nødvendig.

U-verdi med Styrofoam XPS
Isolasjonstykkelse Oppfyllingshøyde
Utvendig Innvendig Ingen 1 m 2 m
0 mm 0 mm 0,728 0,653 0,505
48 mm 0,394 0,366 0,309
68 mm 0,334 0,313 0,268
98 mm 0,272 0,257 0,225
50 mm 0 mm 0,346 0,324 0,277
48 mm 0,247 0,234 0,207
68 mm 0,222 0,211 0,188
98 mm 0,193 0,184 0,166
80 mm

0 mm 0,268 0,253 0,222
48 mm 0,205 0,195 0,175
68 mm 0,187 0,179 0,161
98 mm 0,166 0,159 0,145
100 mm 0 mm 0,236 0,224 0,198
48 mm 0,186 0,178 0,160
68 mm 0,171 0,164 0,149
98 mm 0,153 0,147 0,135
120 mm 0 mm 0,208 0,198 0,178
48 mm 0,168 0,161 0,146
68 mm 0,156 0,150 0,137
98 mm 0,141 0,135 0,125
150 mm 0 mm 0,177 0,169 0,153
48 mm 0,147 0,141 0,130
68 mm 0,138 0,133 0,122
98 mm 0,126 0,121 0,112
200 mm 0 mm 0,141 0,135 0,125
48 mm 0,122 0,118 0,109
68 mm 0,115 0,111 0,103
98 mm 0,107 0,103 0,097
For innvendig isolasjon er λ = 0,034 W/mK (GLAVA Proff 34)
U-verdien gjelder ved oppfylling av løsmasser.

 

U-verdi med Glava EPS S80
Isolasjonstykkelse Oppfyllingshøyde
Utvendig Innvendig Ingen 1 m 2 m
0 mm 0 mm 0,728 0,653 0,505
48 mm 0,394 0,366 0,309
68 mm 0,334 0,313 0,268
98 mm 0,272 0,257 0,225
50 mm 0 mm 0,372 0,347 0,294
48 mm 0,260 0,246 0,216
68 mm 0,232 0,220 0,195
98 mm 0,200 0,191 0,171
80 mm

0 mm 0,287 0,270 0,236
48 mm 0,216 0,206 0,183
68 mm 0,196 0,187 0,168
98 mm 0,173 0,165 0,151
100 mm 0 mm 0,250 0,237 0,209
48 mm 0,193 0,184 0,166
68 mm 0,178 0,170 0,154
98 mm 0,158 0,152 0,139
120 mm 0 mm 0,221 0,210 0,187
48 mm 0,176 0,168 0,153
68 mm 0,163 0,156 0,142
98 mm 0,146 0,140 0,129
150 mm 0 mm 0,188 0,180 0,162
48 mm 0,155 0,149 0,137
68 mm 0,144 0,138 0,127
98 mm 0,131 0,126 0,117
200 mm 0 mm 0,151 0,145 0,133
48 mm 0,129 0,124 0,115
68 mm 0,121 0,117 0,108
98 mm 0,112 0,108 0,101
For innvendig isolasjon er λ = 0,034 W/mK (GLAVA Proff 34)
U-verdien gjelder ved oppfylling av løsmasser.

 

U-verdi med Glava EPS S150
Isolasjonstykkelse Oppfyllingshøyde
Utvendig Innvendig Ingen 1 m 2 m
0 mm 0 mm 0,728 0,653 0,505
48 mm 0,394 0,366 0,309
68 mm 0,334 0,313 0,268
98 mm 0,272 0,257 0,225
50 mm 0 mm 0,357 0,333 0,284
48 mm 0,253 0,239 0,211
68 mm 0,226 0,215 0,191
98 mm 0,196 0,187 0,168
80 mm

0 mm 0,273 0,257 0,226
48 mm 0,208 0,198 0,178
68 mm 0,190 0,182 0,164
98 mm 0,168 0,161 0,146
100 mm 0 mm 0,236 0,224 0,198
48 mm 0,186 0,178 0,160
68 mm 0,171 0,164 0,149
98 mm 0,153 0,147 0,135
120 mm 0 mm 0,208 0,198 0,178
48 mm 0,168 0,161 0,146
68 mm 0,156 0,150 0,137
98 mm 0,141 0,135 0,125
150 mm 0 mm 0,177 0,169 0,153
48 mm 0,147 0,141 0,130
68 mm 0,138 0,133 0,122
98 mm 0,126 0,121 0,112
200 mm 0 mm 0,141 0,135 0,125
48 mm 0,122 0,118 0,109
68 mm 0,115 0,111 0,103
98 mm 0,107 0,103 0,097
For innvendig isolasjon er λ = 0,034 W/mK (GLAVA Proff 34)
U-verdien gjelder ved oppfylling av løsmasser.