Yttervegg

Yttervegg

MASSIVTRE MED GLAVA VEGGPLATE 31

Isolering med GLAVA® Veggplate 31 kan minimalisere veggtykkelsen og forbedre U-verdien, i forhold til en tradisjonell påforing.

Produktet finnes i tre ulike tykkelser: 48, 68 og 98 mm og er laget for å isolere utenpå bindingsverks- eller massivtrekonstruksjoner. I begge tilfellene festes platene med GLAVA® Veggplatebrakett med c/c 600 mm. Varmeledningsevnen/lambdaverdien til isolasjonsplatene er meget lav, og løsningen gir et tilnærmet kontinuerlig isolasjonssjikt. Dette gjør at kuldebroene reduseres og man oppnår god varmemotstand. Platene er formfaste og enkle å bearbeide og montere.

Systemet egner seg like godt til etterisolering som til isolering av nybygg. Montering av GLAVA® Veggplate 31 krever bruk av vindsperreduk.
Se egen monteringsanvisning.

Les også Generelt om yttervegger.

U-verditabellene forutsetter normal praktisert vindusandel i småhus av tre. Veggfelt med 13 og 17 % treandel for hhv. 36 og 48 mm bindingsverk.

U-verdi - 80 mm massivtre
Isolasjonstykelse U-verdi [W/m²K]
Veggplate 31 Innvendig påforing EXTREM 32 PROFF 34 37 ØKONOMI 38
48 mm Ingen 0,412 0,412 0,412 0,412
48 mm 0,280 0,284 0,290 0,291
98 /48 + 48 mm 0,216 0,220 0,226 0,228
68 mm  Ingen 0,334 0,334 0,334 0,334
 48 mm 0,242 0,245 0,249 0,250
 98 /48 + 48 mm 0,193 0,196 0,200 0,202
98 mm  Ingen 0,272   0,272   0,272   0,272
 48 mm 0,205 0,207 0,211 0,211
 98 /48 + 48 mm 0,166 0,169 0,173 0,174

 

U-verdi - 100 mm massivtre
Isolasjonstykelse U-verdi [W/m²K]
Veggplate 31 Innvendig påforing EXTREM 32 PROFF 34 37 ØKONOMI 38
48 mm Ingen 0,385 0,385 0,385 0,385
48 mm 0,268 0,272 0,276 0,278
98 /48 + 48 mm 0,209 0,213 0,218 0,220
68 mm  Ingen 0,316 0,316 0,316 0,316
 48 mm 0,233 0,235 0,239 0,240
 98 /48 + 48 mm 0,186 0,190 0,194 0,195
98 mm  Ingen 0,260  0,260  0,260  0,260
 48 mm 0,198 0,200 0,203 0,204
 98 /48 + 48 mm 0,162 0,164 0,168 0,169

 

U-verdi - 120 mm massivtre
Isolasjonstykelse U-verdi [W/m²K]
Veggplate 31 Innvendig påforing EXTREM 32 PROFF 34 37 ØKONOMI 38
48 mm Ingen 0,362 0,362 0,362 0,362
48 mm 0,256 0,260 0,264 0,265
98 /48 + 48 mm 0,202 0,206 0,211 0,212
68 mm  Ingen 0,300 0,300 0,300 0,300
 48 mm 0,224 0,226 0,230 0,231
 98 /48 + 48 mm 0,181 0,184 0,188 0,189
98 mm  Ingen 0,249 0,249 0,249 0,249
 48 mm 0,192 0,194 0,197 0,197
 98 /48 + 48 mm 0,157 0,160 0,163 0,165