Yttervegg

Yttervegg

Platekledt yttervegg med stålstender

Trelekter monteres utvendig på stålstenderne, og det isoleres med GLAVA® plate/rull.

Mellom stålstenderne isoleres det med GLAVA® Stålstenderplate/-rull.

Utvendig monteres et vindsperresjikt i form av rullprodukt, gips, porøs trefiberplate el.
Den skal hindre at vind blåser inn i og dermed reduserer effekten av varmeisolasjonen. Den skal også hindre at slagregn og annen fuktighet, som trenger igjennom ytterkledningen, skal trenge videre inn i konstruksjonen.

Dampsperren plasseres på varm side av isolasjonen. Dampsperrens viktigste oppgave er å sikre innvendig lufttetting, samt å hindre at fuktighet fra inneluften skal diffundere ut gjennom konstruksjonen med påfølgende kondensering. Dampsperre med klemte skjøter legges sammenhengende på veggen og overlapper dampsperren i tak.
Oppvarming av bygget kan først begynne etter at dampsperre er montert.

Isolasjonsplatene bør fylle hulrommet fullstendig. Isolasjonseffekten er proporsjonal med isolasjonens tykkelse.

Veggene må vindavstives i veggplanet for å hindre forskyvninger. Benyttes det ikke platematerialer til innvendig kledning eller vindsperre, må en gå inn med separat avstivning i form av innfelte bord i stenderverket, stag e.l. 
På værutsatte steder må ytterveggene forankres til grunnmur for å hindre bevegelse/forskyvning.
Husk å avstive/forankre bygget også under byggeperioden.

Mengde stålstendere = 3,5 løpemeter per m² med VEMPRO™ vindsperre
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
U-verdi [W/m2K]
Stender u/slisser Stender m/slisser
 100 0,747 0,550
 100 + 50 0,377 0,328
 100 + 100 0,259 0,238
 150 0,581 0,358
150 + 150 0,323 0,249
150 + 100 0,230 0,193
200 0,484 0,279
200 + 50 0,287 0,207
200 + 100 0,209 0,166
250 0,412 0,249
250 + 50 0,258 0,189
250 + 100 0,192 0,153
Brannmotstand EI 30

 

Mengde stålstendere = 4,5 løpemeter per m² med VEMPRO™ vindsperre
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
U-verdi [W/m2K]
Stender u/slisser Stender m/slisser
 100 0,844 0,624
 100 + 50 0,417 0,365
 100 + 100 0,285 0,263
 150 0,671 0,410
150 + 150 0,363 0,280
150 + 100 0,255 0,215
200 0,568 0,325
200 + 50 0,326 0,237
200 + 100 0,234 0,188
250 0,488 0,293
250 + 50 0,296 0,217
250 + 100 0,217 0,174
Brannmotstand EI 30

 

Mengde stålstendere = 5,5 løpemeter per m² med VEMPRO™ vindsperre
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
U-verdi [W/m2K]
Stender u/slisser Stender m/slisser
 100 0,941 0,697
 100 + 50 0,457 0,402
 100 + 100 0,312 0,288
 150 0,761 0,462
150 + 150 0,402 0,311
150 + 100 0,280 0,237
200 0,653 0,371
200 + 50 0,365 0,266
200 + 100 0,259 0,209
250 0,564 0,336
250 + 50 0,333 0,245
250 + 100 0,241 0,195
Brannmotstand EI 30

 

Mengde stålstendere = 2,45 løpemeter per m² med VEMPRO™ vindsperre
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
U-verdi [W/m2K]
Stender u/slisser Stender m/slisser
 100 0,650 0,477
 100 + 50 0,337 0,292
 100 + 100 0,233 0,213
 150 0,492 0,307
150 + 150 0,284 0,218
150 + 100 0,204 0,170
200 0,400 0,233
200 + 50 0,248 0,178
200 + 100 0,184 0,144
250 0,336 0,206
250 + 50 0,220 0,160
250 + 100 0,167 0,132
Brannmotstand EI 30