Yttervegg

Yttervegg

Teglforblendet betongvegg

Hulrommet i ytterveggen isoleres med GLAVA® Murplate 32 som er spesialbehandlet med tanke på å motstå fukt.

Isolasjonen monteres omhyggelig slik at det ikke oppstår åpne skjøter. Mellom isolasjon og yttervange bør det være en 15 - 25 mm bred luftespalte. Bindere (4 stk. pr. m2) plasseres med fall mot ytre vange. Alle fuger fylles helt med mørtel, bortsett fra nederste skift i ytre vange hvor hver 4. - 5. stående fuge skal være åpen for drenering/utlufting av eventuell fuktighet.

Konstruksjonen har luftlydisolasjon R’w > 60 dB.

U-verdien er beregnet med 4 stk stålbindere pr m².

U-verdi
Isolasjons-
tykkelse [mm]
U-verdi [W/m2K] U-verdi (W/m²K)
Murplate 32  Murplate 34
50 0,526 0,552
100 0,292 0,308
150 0,202 0,213
200 0,155 0,163
250 0,125 0,132
300 0,105 0,111
Brannmotstand Avhengig av betongtykkelse og armeringsdybde