Yttervegg

Trollveggen

Yttervegg med GLAVA® Trollveggen

Trollveggen består av isolerte elementer laget av Super EPS fra GLAVA®.

Elementene har stålbindere i og mellom vangene, noe som gjør mursystemet svært robust. Når elementene er stablet, kan de fylles med betong i én operasjon. Stålbinderne er dessuten hengslet, slik at elementene enkelt kan "flatpakkes" under transport.

Enkelt og robust
Det er ingen innvendige eller utvendige hjørner å forholde seg til, kun standardelementer som tilpasses på byggeplass. Elementene veier cirka 15 kg, og er dermed egnet for enmannsløft.

Bruksområder
GLAVA® Trollveggen mursystem kan benyttes til bærende vegger over og under terreng i bolighus med inntil to fulle etasjer over terreng. Mursystemet kan også brukes i andre typer bygninger med tilsvarende bealstninger.
Bruksområdet er generelt begrenset til brannklasse 1.

Dimensjoner
Elementet består av to deler: Innervangen har standard tykkelse på 75 mm. Yttervangen kan leveres i 75 mm, 110 mm eller 150 mm tykkelse, avhengig av konstruksjon og ønsket U-verdi.

U-verdi uten oppfylling [W/m²K]
Tilleggsisolering:
Variant  
 XPS utv.  Glassull innv. 75 + 75 110 + 75 150 + 75
- - 0,228 0,193  0,164 
- 48 mm (λ32)¹  - 0,154  0,135 
- 48 mm (λ34)¹  - 0,156  0,136 
- 75 mm (λ32)²  - - 0,122 
- 70 mm (λ34)³  - - 0,126 
50 mm (λ34)  48 mm (λ32)¹  0,140  0,126  0,113 
50 mm (λ34)  48 mm (λ34)¹  0,141  0,127  0,113 
80 mm (λ36)  48 mm (λ32)¹  0,126  0,115  0,104 
80 mm (λ36)  48 mm (λ34)¹  0,128  0,116  0,104 
100 mm (λ36)  48 mm (λ32)¹  0,118  0,108  0,098 
100 mm (λ36)  48 mm (λ34)¹  0,119  0,108  0,098 
50 mm (λ34)  75 mm (λ32)²  - 0,114  0,103 
50 mm (λ34)  70 mm (λ34)³  - 0,117  0,106 
100 mm (λ36)  75 mm (λ32)²  0,108  0,099  0,091 
100 mm (λ36)  70 mm (λ34)³  0,111  0,102  0,093 
50 mm (λ34)   - 0,171  0,150  0,132 
100 mm (λ36)   - 0,140  0,126  0,113 

 

U-verdi med 0,5 m oppfylling [W/m²K]

Tilleggsisolering:
Variant  
 XPS utv.  Glassull innv. 75 + 75 110 + 75 150 + 75
- - 0,224 0,190 0,161
- 48 mm (λ32)¹  - 0,152 0,133
- 48 mm (λ34)¹  - 0,154 0,134
- 75 mm (λ32)²  - - 0,120
- 70 mm (λ34)³  - - 0,124
50 mm (λ34)  48 mm (λ32)¹  0,138 0,124 0,112
50 mm (λ34)  48 mm (λ34)¹  0,139 0,126 0,112
80 mm (λ36)  48 mm (λ32)¹  0,124 0,114 0,103
80 mm (λ36)  48 mm (λ34)¹  0,126 0,114 0,103
100 mm (λ36)  48 mm (λ32)¹  0,116 0,107 0,097
100 mm (λ36)  48 mm (λ34)¹  0,117 0,107 0,097
50 mm (λ34)  75 mm (λ32)²  - 0,113 0,102
50 mm (λ34)  70 mm (λ34)³  - 0,115 0,105
100 mm (λ36)  75 mm (λ32)²  0,107 0,098 0,090
100 mm (λ36)  70 mm (λ34)³  0,110 0,101 0,092
50 mm (λ34)   - 0,168 0,148 0,130
100 mm (λ36)   - 0,138 0,124 0,112

 

U-verdi med 1,0 m oppfylling [W/m²K]

Tilleggsisolering:
Variant  
 XPS utv.  Glassull innv. 75 + 75 110 + 75 150 + 75
- - 0,216 0,184 0,157
- 48 mm (λ32)¹  - 0,148 0,130
- 48 mm (λ34)¹  - 0,150 0,131
- 75 mm (λ32)²  - - 0,118
- 70 mm (λ34)³  - - 0,121
50 mm (λ34)  48 mm (λ32)¹  0,134 0,121 0,109
50 mm (λ34)  48 mm (λ34)¹  0,135 0,122 0,109
80 mm (λ36)  48 mm (λ32)¹  0,121 0,111 0,100
80 mm (λ36)  48 mm (λ34)¹  0,123 0,112 0,100
100 mm (λ36)  48 mm (λ32)¹  0,114 0,104 0,095
100 mm (λ36)  48 mm (λ34)¹  0,115 0,104 0,095
50 mm (λ34)  75 mm (λ32)²  - 0,110 0,100
50 mm (λ34)  70 mm (λ34)³  - 0,113 0,102
100 mm (λ36)  75 mm (λ32)²  0,104 0,096 0,088
100 mm (λ36)  70 mm (λ34)³  0,107 0,099 0,090
50 mm (λ34)   - 0,164 0,144 0,127
100 mm (λ36)   - 0,134 0,121 0,109

 

U-verdi med 1,5 m oppfylling [W/m²K]

Tilleggsisolering:
Variant  
 XPS utv.  Glassull innv. 75 + 75 110 + 75 150 + 75
- - 0,206 0,176 0,151
- 48 mm (λ32)¹  - 0,142 0,125
- 48 mm (λ34)¹  - 0,144 0,126
- 75 mm (λ32)²  - - 0,114
- 70 mm (λ34)³  - - 0,117
50 mm (λ34)  48 mm (λ32)¹  0,130 0,117 0,106
50 mm (λ34)  48 mm (λ34)¹  0,131 0,118 0,106
80 mm (λ36)  48 mm (λ32)¹  0,117 0,107 0,197
80 mm (λ36)  48 mm (λ34)¹  0,119 0,108 0,197
100 mm (λ36)  48 mm (λ32)¹  0,110 0,101 0,092
100 mm (λ36)  48 mm (λ34)¹  0,111 0,101 0,092
50 mm (λ34)  75 mm (λ32)²  - 0,106 0,096
50 mm (λ34)  70 mm (λ34)³  - 0,109 0,099
100 mm (λ36)  75 mm (λ32)²  0,101 0,093 0,086
100 mm (λ36)  70 mm (λ34)³  0,104 0,096 0,088
50 mm (λ34)   - 0,157 0,139 0,122
100 mm (λ36)   - 0,130 0,117 0,106

 

U-verdi med 2,0 m oppfylling [W/m²K]

Tilleggsisolering:
Variant  
 XPS utv.  Glassull innv. 75 + 75 110 + 75 150 + 75
- - 0,193 0,166 0,143
- 48 mm (λ32)¹  - 0,136 0,120
- 48 mm (λ34)¹  - 0,137 0,121
- 75 mm (λ32)²  - - 0,109
- 70 mm (λ34)³  - - 0,112
50 mm (λ34)  48 mm (λ32)¹  0,124 0,112 0,101
50 mm (λ34)  48 mm (λ34)¹  0,125 0,113 0,101
80 mm (λ36)  48 mm (λ32)¹  0,112 0,103 0,194
80 mm (λ36)  48 mm (λ34)¹  0,114 0,104 0,194
100 mm (λ36)  48 mm (λ32)¹  0,105 0,097 0,088
100 mm (λ36)  48 mm (λ34)¹  0,106 0,097 0,088
50 mm (λ34)  75 mm (λ32)²  - 0,102 0,093
50 mm (λ34)  70 mm (λ34)³  - 0,105 0,096
100 mm (λ36)  75 mm (λ32)²  0,097 0,089 0,083
100 mm (λ36)  70 mm (λ34)³  0,100 0,092 0,084
50 mm (λ34)   - 0,149 0,132 0,118
100 mm (λ36)   - 0,124 0,112 0,101

 

U-verdi med 2,5 m oppfylling [W/m²K]

Tilleggsisolering:
Variant  
 XPS utv.  Glassull innv. 75 + 75 110 + 75 150 + 75
- - 0,177 0,154 0,133
- 48 mm (λ32)¹  - 0,127 0,113
- 48 mm (λ34)¹  - 0,128 0,114
- 75 mm (λ32)²  - - 0,103
- 70 mm (λ34)³  - - 0,106
50 mm (λ34)  48 mm (λ32)¹  0,117 0,106 0,097
50 mm (λ34)  48 mm (λ34)¹  0,117 0,107 0,097
80 mm (λ36)  48 mm (λ32)¹  0,106 0,098 0,090
80 mm (λ36)  48 mm (λ34)¹  0,108 0,099 0,090
100 mm (λ36)  48 mm (λ32)¹  0,100 0,093 0,086
100 mm (λ36)  48 mm (λ34)¹  0,101 0,093 0,086
50 mm (λ34)  75 mm (λ32)²  - 0,097 0,089
50 mm (λ34)  70 mm (λ34)³  - 0,100 0,091
100 mm (λ36)  75 mm (λ32)²  0,093 0,086 0,080
100 mm (λ36)  70 mm (λ34)³  0,095 0,088 0,082
50 mm (λ34)   - 0,139 0,124 0,111
100 mm (λ36)   - 0,117 0,106 0,097