Etterisolering

Den beste løsningen er at isoleringen ligger på utsiden av den murte eller støpte kjellerveggen. På den måten havner veggen i innehusklima og holder seg tørr og varm. Etterisolering

Den beste løsningen er at isoleringen ligger på utsiden av den murte eller støpte kjellerveggen. På den måten havner veggen i innehusklima og holder seg tørr og varm.

Etterisolering av grunnmur mot terreng

Kjellerarealer som ikke er i bruk kan i mange tilfeller ombygges til å bli verdifulle deler av boligen. Utvendig isolering av grunnmur sikrer kjelleren mot fukt. 

Slik gjør du det:

  • Undersøk om kjelleren er tørr. Er muren fuktig bør den dreneres og isoleres på utsiden. 
  • Stenderne monteres ca. 20 mm fra veggen. Ved bruk av 48 x 48 mm eller 48 x 73 mm stendere kan du benytte 70 eller 100 mm isolasjon som monteres helt inn til veggen.

For gjenfylte kjelleryttervegger anbefales det at minst halvparten av isolasjonen ligger på utsiden av muren. Bunnsvill skal settes på et kapillærbrytende sjikt av f.eks. GLAVA® Svillunderlag.

  • GLAVA® plate/rull monteres mellom stenderne. Bruk gjerne GLAVA® RULL som rulles ut fra bunn- til toppsvill, uten unødige skjøter. Isoler bak sviller og stendere. Hvis det ikke er isolert på yttersiden brukes maks. 50 mm for betongvegger og 70-100 mm for lettklinkervegger.

Bruk av dampsperre
Generelt bør man være forsiktig med bruk av dampsperre i kjelleryttervegg. Utgangspunktet bør være at dersom minst halvparten av isolasjonen ligger på utsiden av veggen kan man sløyfe dampsperren i vanlige tørre rom.

Det bør av samme grunn heller ikke benyttes veggplater eller maling med stor dampmotstand. Til slutt monteres plater e.l. Benyttes panel anbefaler vi at det monteres en vindsperre før panelet for å eliminere evt. støv.

Beskytt ytterveggen

Feil isolering av kjellerveggen kan gi dårlig inneklima og risiko for sopp og råte. 

Den norske tradisjonen med å bygge og innrede kjeller er ikke uproblematisk i forhold til faren for fukt. Svært mange kjelleryttervegger er innvendig isolert, uten at det er tatt tilstrekkelig hensyn til fuktbalansen i konstruksjonen. Fukten fører ikke bare med seg dårlig inneklima og lukt, men også risiko for sopp. Fukt i konstruksjonen krever også mer energi og dermed større kostnader. Men det er mulig å isolere bort fukten.

For nye og gamle bygg

Det er mange hensyn å ta når du bygger under terreng, også avhengig av hva kjellerrommet skal brukes til. Det å isolere utvendig blir aldri feil. Isolasjon beskytter murveggen mot klima og skiftende værforhold. Monteringsfilmen er et godt hjelpemiddel, enten du er proff eller nevenyttig selvbygger. Den er en god veiledning for både nye og eldre huskonstruksjoner.

Tørt og varmt

Den beste løsningen er at isoleringen ligger på utsiden av den murte eller støpte kjellerveggen. På den måten havner veggen i innehusklima og holder seg tørr og varm. Det oppstår heller ikke kuldebroer der innervegger og eventuelt betongdekke møter ytterveggene. Det spares også maksimalt av innvendig areal, som gir "ekstra" kvadratmeter.

Minimum halvparten utvendig

Dersom det viser seg vanskelig å bruke løsningen med all isolering på utsiden, bør det i følge SINTEF Byggforsk legges minimum halvparten utvendig. Ved høyere fuktbelastning, slik som bad, vaskerom og badstue anbefaler vi minimum 2/3 av isoleringen på utsiden.

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.