Etterisolering

Etterisolering

Start etterisoleringen på loftet. Det er enkelt å utføre og gir de største energibesparelsene. GLAVA® rulles ut mellom bjelkene.

Etterisolering av loft

Varmen stiger opp og det er spesielt lønnsomt å ha et godt isolert tak. For å hindre varmetap fra rommet under, er det enkelt og effektivt å øke isolasjonstykkelsen i bjelkelaget på loftet.

Vi starter etterisoleringen på loftet hvor det er enkelt å utføre og vil gi de største energibesparelser. GLAVA® rulles ut mellom bjelkene.

På begynnelsen av 1960-tallet ble det vanlig å bygge hus med fabrikkfremstilte W-takstoler. Krypeloft i hus fra 1960 - 1980-tallet har ofte ikke mer enn 10-15 cm isolasjon i tak. I forhold til dagens standard er disse takene for dårlig isolert. Det lønner seg å etterisolere disse husene.

Standard isolasjon er tilpasset en senteravstand på 600 mm. Er avstanden større eller mindre må isolasjonen skjæres med 10 mm overmål. Best utnyttelse av isolasjonsmaterialet får du ved å bruke ruller. Rullene er spesielt godt komprimert ved pakking, og de er lette å få brakt opp gjennom trange loftsluker.

Total isolasjonstykkelse bør være opp mot 350 mm, som er på nivå med byggeforskriftene for nye boliger. Legg isolasjonen i to lag hvor det første laget fyller opp bjelkelaget. Hvis den gamle isolasjonen er skadet, tråkket sammen eller ikke ligger tett i fakket, bør den skiftes ut med ny isolasjon. Neste lag rulles på tvers av bjelkene. Unngå å tråkke i isolasjonen, legg ut gangbord mens du arbeider.

Skal du ha gulv, helt eller delvis, må det fóres opp til en høyde som tilsvarer isolasjonens tykkelse. Bruk rupanel eller bord med gliper på 10 mm, og ikke plater med høy dampmotstand (som spon).

ETTERISOLERING AV KALDT LOFT

Loftet skal ha lufting langs ytterveggene(raftet) eller i gavlveggene. Luftespalten skal aldri være mindre enn 50 mm og kan lages på flere måter. Ute ved raft er det ofte trangt så derfor anbefaler vi bruk av GLAVA® Rafteplate som er en formskåret glassullplate innpakket i impregnert kraftpapir. Rafteplaten skyves ut i raft til det er min. 50 mm avstand mellom rafteplate og taktro. Alternativt kan en vindsperre på rull benyttes i kombinasjon med lekter som festes inn på siden av sperrene/takstolene. For å hindre at kald luft trenger ned i isolasjonen kan man enten bruke papirbelagt isolasjon eller legg en stripe med vindsperre fra raftet og 1 meter inn i rommet.

Det er også viktig å tenke på bruken av dampsperre. Dampsperren skal hindre varm, fuktig inneluft fra å trenge ut i en kald konstruksjon og skal alltid ligge på den varme siden av isolasjonen.  I tillegg fungerer dampsperren som en luftsperre og er med på å redusere varmetapet. Det er viktig at dampsperren er helt tett. Manglende dampsperre eller utettheter i denne kan forårsake kondens og mulige skader som sopp- og råteskader.

Vær klar over at en dampsperre i deler av boligen vil øke fuktbelastningen på de delene som ikke har det. En dampsperre kun i taket vil øke fuktbelastningen på veggene og omvendt.

Innfelte downlights i tak mot kaldt loft kan være en kilde til store varme- og luftlekkasjer, med fare for fuktskader. Vi anbefaler derfor ikke bruk av dette i selve takkonstruksjonen. I tilfelle bør det bygges en nedsenket himling, for montering av downlights, slik at dampsperren beholdes inntakt. Bruk av LED - downlights begrenser nedforingshøyden. Ta kontakt med autorisert elinstallatør.

Loftet skal ha lufting langs ytterveggene(raftet) eller i gavlveggene. Luftespalten skal aldri være mindre enn 50 mm og kan lages på flere måter. Ute ved raft er det ofte trangt så derfor anbefaler vi bruk av GLAVA® Rafteplate som er en formskåret glassullplate innpakket i impregnert kraftpapir. Rafteplaten skyves ut i raft til det er min. 50 mm avstand mellom rafteplate og taktro. Alternativt kan en vindsperre på rull benyttes i kombinasjon med lekter som festes inn på siden av sperrene/takstolene. For å hindre at kald luft trenger ned i isolasjonen kan man enten bruke papirbelagt isolasjon eller legg en stripe med vindsperre fra raftet og 1 meter inn i rommet.

Det er også viktig å tenke på bruken av dampsperre. Dampsperren skal hindre varm, fuktig inneluft fra å trenge ut i en kald konstruksjon og skal alltid ligge på den varme siden av isolasjonen.  I tillegg fungerer dampsperren som en luftsperre og er med på å redusere varmetapet. Det er viktig at dampsperren er helt tett. Manglende dampsperre eller utettheter i denne kan forårsake kondens og mulige skader som sopp- og råteskader.

Vær klar over at en dampsperre i deler av boligen vil øke fuktbelastningen på de delene som ikke har det. En dampsperre kun i taket vil øke fuktbelastningen på veggene og omvendt.

Innfelte downlights i tak mot kaldt loft kan være en kilde til store varme- og luftlekkasjer, med fare for fuktskader. Vi anbefaler derfor ikke bruk av dette i selve takkonstruksjonen. I tilfelle bør det bygges en nedsenket himling, for montering av downlights, slik at dampsperren beholdes inntakt. Bruk av LED - downlights begrenser nedforingshøyden. Ta kontakt med autorisert elinstallatør.

Skap rom under skråtaket. Foto: Sigbjørn Lenes, Mesterhus

Skap rom under skråtaket. Foto: Sigbjørn Lenes, Mesterhus

ETTERISOLERING AV SKRÅTAK PÅ LOFT

Drømmen om mer plass lar seg ofte realisere gjennom endring av loftsrommet. Skal du innrede oppholdsrom på loftet er det nødvendig å isolere godt og riktig. Ved å innrede loftsrom vil dette gi et rimelig tilleggsareal til boligen.

ETTERISOLERING FRA INNSIDEN

SLIK GÅR DU FREM:

 • For å sikre lufting under taktro er det vanlig å fore ned med 48 mm lekter inntil og oppunder taktro på sperren eller takstolen.
 • På disse lektene festes et vindsperresjikt av duk eller plater, som klemmes med tynne lekter. Vi anbefaler bruk av duk som kappes og rulles uavbrutt i hele sperrens lengde.
 • Benyttes det vindsperre av plater gjøres som følger: Begynn øverst slik at skjøtene, som må overlappes med 150 mm, blir liggende riktig i forhold til avrenning av fukt.
 • Hvis det er tett ute ved raftet må det åpnes slik at luften kan passere fritt inn i luftespalten mellom taktro og vindsperre.
 • Det er lurt å sette på insektsnett over luftespalten for å unngå vepsebol og lignende.
 • Etter å ha fått på plass luftingen fylles fakkene med GLAVA® isolasjon.
 • Dampsperren monteres.

Isolasjonen kappes til med minimum 10 mm overmål i lengderetningen. GLAVA® Rull gir best utnyttelse av isolasjonsmaterialet når det er varierende sperreavstand. Isolasjonstykkelsen bør være på høyde med dagens standard. Endeveggen lektes ut med stendere i senteravstand 600 mm. Hvis stenderverket er for lite må det lektes ut i henhold til isolasjonstykkelsen.

Dampsperren festes til sperrene/stenderne. Pass på å være nøye med dampsperren slik at det blir tettest mulig (overlapping og klemming av skjøtene) for å hindre luftlekkasjer. Så monteres kledning av plater eller panel. Brukes det panel skal dampsperren klemmes med egne lekter, fordi panelen ikke klemmer dampsperren tilstrekkelig alene.

ETTERISOLERING FRA UTSIDEN

Har man planer om å legge om taket kan det være et alternativ å isolere/etterisolere taket fra yttersiden.

SLIK GÅR DU FREM:

 • Den gamle taktekkingen sammen med sløyfer, lekter og papp, og ev. gammel taktro fjernes.
 • Om nødvendig må taksperrene påfores for å oppnå ønsket isolasjonstykkelse. Vi anbefaler at det isoleres i henhold til dagens krav, som er 300-350 mm isolasjon.
 • Fyll opp med GLAVA® isolasjon.
 • Bruk gjerne kombinert undertak og vindsperre, VEMPRO™ R+/RN. Fordelen ved å bruke kombinert undertak og vindsperre, er at man slipper å lage et separat luftsjikt, noe som sparer høyde.

Taket luftes nå mellom taktekkingen og undertaket. Det anbefales at primærtekkingen legges rett etter at undertaket er montert.

Dampsperren  er viktig. Er det ikke allerede montert en dampsperre så må dette gjøres fra innsiden.
Hus bygget før 1950 har som regel større eller mindre avstand mellom sperrene enn det som er vanlig i dag. Det kan da være fordelaktig å isolere mellom de opprinnelige sperrene. Isolasjonen kappes til med minimum 10 mm overmål i lengderetningen. GLAVA® Rull gir best utnyttelse av isolasjonsmaterialet når det er varierende sperreavstand.