Etterisolering

Etterisolering

Isolering av vegg i kjeller

Kjellerarealer som ikke er i bruk kan i mange tilfeller ombygges til å bli verdifulle deler av boligen.

Undersøk om kjelleren er tørr. Er muren fuktig bør den dreneres og isoleres på utsiden. Den utvendige isoleringen forhindrer kuldebroer og reduserer kondensfare i det innvendige bindingsverket ved at betongveggene får betydelig temperaturheving.

Stenderne monteres ca. 20 mm fra veggen. Ved bruk av 48 x 48 mm eller 48 x 73 mm stendere kan du benytte 70 eller 100 mm isolasjon som monteres helt inn til veggen.

For gjenfylte kjelleryttervegger anbefales det at minst halvparten av isolasjonen ligger på utsiden av muren. Bunnsvill skal settes på et kapillærbrytende sjikt av f.eks. GLAVA® Svillunderlag. GLAVA® plate/rull monteres mellom stenderne. Bruk gjerne GLAVA® RULL som rulles ut fra bunn- til toppsvill, uten unødige skjøter. Isoler bak sviller og stendere. Hvis det ikke er isolert på yttersiden brukes maks. 50 mm for betongvegger og 70-100 mm for lettklinkervegger.

Generelt bør man være forsiktig med bruk av dampsperre i kjelleryttervegg. Utgangspunktet bør være at dersom minst halvparten av isolasjonen ligger på utsiden av veggen kan man sløyfe dampsperren i vanlige tørre rom.

Det bør av samme grunn heller ikke benyttes veggplater eller maling med stor dampmotstand. Til slutt monteres plater e.l. Benyttes panel anbefaler vi at det monteres en vindsperre før panelet for å eliminere evt. støv.