Takfall

Takfall

GLAVA® Takfall – enklere blir det ikke

GLAVA® Takfall er enkelt å legge ut. Enklere utlegging betyr reduserte kostnader.

Kan du bygge lego vil dette gå som en lek. Vi har takfallsystemer for både GLAVA® EPS og Paroc Steinull.
Ved å bruke GLAVA® som din leverandør på ditt prosjekt, vil du oppleve en enklere prosess fra bestilling til ferdig monterte plater på taket. Vårt tegnekontor tegner opp taket for deg enten det er GLAVA® EPS, Paroc Steinull eller en kombinasjon av dette. Vi har tre falløsninger (avrenningsløsninger) som blir brukt til utvendige flate tak.

Fallforhold
Vi tilbyr fall 1:40, 1:60 og 1:100. Høydeforskjellen på disse fallene i cm/m er henholdsvis 2,5cm, 1,67cm og 1,0cm.

2-veis fall med kiler
Ved bruk av denne løsningen vil platene falle fra gesims og inn til et lavpunkt på taket for så å stige opp til gesims igjen. Med dette som utgangspunkt har du laget et tak som leder vannet fra gesims og ned til lavpunktet. For å lede vannet til sluk, slik at vannet ikke bare blir liggende i lavpunktet brukes noe vi kaller dobbelskrå takkile. Denne kilen faller i 2 retninger, 1:60 i lenderetningen og 1:15 i tverretningen. Er det valgt 1:40 fall på 2-veis fallet vil man oppnå fall 1:150 i gradrenna på kilene. Velges det 1:60 fall på 2-veis fallet vil man oppnå fall 1:248 i gradrenne på kilene. Som vi ser gir kilene forholdsvis dårlig avrenning, noe som ofte medfører at det blir stående vann i gradrenna (se bilde av stående vann i bildeserien).

2-veis fall med nedsenket renne
Denne avrenningsløsningen er veldig lik 2-veis fall med kiler. Forskjellen fra overnevnte løsning er at det her velges en annen avrenningsløsning i lavpunktet på taket. Isteden for å bruke dobbelskrå kiler, lages en nedsenket renne med fall til sluk. Rennen har ofte en bredde på 600mm men denne kan tilpasses etter hva som passer best for taket. Fallforholdet i nedsenket renne kan enten være 1:40, 1:60 eller 1:100 avhenig av hvilke begrensninger som må tas hensyn til.

4-veis fall
Ved å velge denne falløsningen vil du få fall fra 4 sider og ned til et lavpunkt (sluk). Det danner seg såkalte "brønner" på taket ved hvert sluk. Denne fall løsningen gir god avrrenning.

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.