Takfall

Takfall

Takfall 1:60

Der er noen begrensninger for bruk av fall på 1:60.

Sintef anbefaler min. fall 1:40 på ferdige takflater og fall i renner og i kilrenner på min. 1:60. På grunn av avstand fra sluk til gesims, gesimshøyder etc. kan det i mange tilfeller være aktuelt å gå ned på et litt slakere fall for å få den isolasjonstykkelsen på taket som man ønsker. Da vil fall 1:60 være et godt alternativ som er mye brukt i markedet. Dette fallet har en hellning på ca 1,67 cm/m.

 

 

GLAVA® EPS Fall 1:60 Format 1200x2400mm
20/40 1200 x 2400mm
40/60 1200 x 2400mm
60/80 1200 x 2400mm
Bygges opp med 60 og 120mm rette plater til ønsket tykkelse. Kun 5 produkter på taket - enklere blir det ikke

GLAVA® EPS Fall 1:60 Format 600x1200mm
20/30 600 x 1200mm
30/40 600 x 1200mm
40/50 600 x 1200mm
50/60 600 x 1200mm
60/70 600 x 1200mm
70/80 600 x1200mm
Bygges opp med 60 og 120mm rette plater til ønsket tykkelse.

GLAVA® EPS Rennefall 1:60 Format 1200x600mm
10/30 1200 x 600mm
30/50 1200 x 600mm
50/70 1200 x 600mm
Bygges opp med 60 og 120mm rette plater til ønsket tykkelse.

Paroc Takfall 1:60 Format 600x1200mm
20/30600 x 1200mm
30/40 600 x 1200mm
40/50 600 x 1200mm
50/60 600 x 1200mm
60/70 600 x 1200mm
70/80 600 x 1200mm
Bygges opp med 60 og 120mm rette plater til ønsket tykkelse.

Paroc Rennefall 1:60 Format 1200x600mm
10/30 1200 x 600mm
30/50 1200 x 600mm
50/70 1200 x 600mm
Bygges opp med 60 og 120mm rette plater til ønsket tykkelse.