Takfall

Takfall

Toveisfall med nedsenket renne

Ved bruk av nedsenket renne får man vannet vekk fra takflaten og ned i et nedsenket parti av taket.

En annen fordel med nedsunket renne er at man får mindre isolasjon rundt sluket, som igjen gjør at man får økt varmegjennomslipp i disse områdene på taket. Med dette minker sjansen for at sluket tettes av snø og is på vinterstid. Ved beregning av total u-verdi for taket vil de nedsenkede rennepartiene arealvektes. For å kompensere for dette kan isolasjonstykkelsen i hovedfallet økes.