Takfall

Takfall

Fall på tak med 4 veis fall

Med bruk av 4 veis fall som avrenning sikrer du en god avrenning til lavpunkt.

Du kan også bruke de oppgitte tykkelsene (u-verdi tabellen) for de respektive u-verdi kravene ved bruk av denne fall løsningen. Det kan også være lurt i mange tilfeller og bruke deler av et 4 veis fall. Se prinsippskisse for 4 veis fall.