Takfall

Takfall

Takfall 1:40

Sintef Byggforsk anbefaler 1:40 fall på utvendige takflater.

På utvendige tak skal det være fall til sluk (ref krav til avrenning/fall i TEK 97 utg Mars 07 § 8-37). Kravet er at det ikke skal være stående vann på taket. På bagrunn av dette funksjonskravet har Sintef Byggforsk kommet med sine anbefalinger til avrenning. De anbefaller fall 1:40 som tilsvarer 2,5 cm fall pr/m. Dette er det fallet som pr. i dag har høyest hellningsgrad. Vi tilbyr også fall 1:60 ( tilsvarer 1,67 cm/m) og fall 1:100 ( tilsvarer 1,0 cm/m).

Vi har produkter både i GLAVA® EPS og Paroc Steinull i disse fallforholdene. I tillegg er det delt inn i takfall og renneplater. Dette er kun for og forenkle prossessen med utlegging av materialene. Dette er med på å redusere antall skjæringer som fysisk må gjøres ute på byggeplass.

GLAVA® EPS Fall 1:40 Format 1200x2400mm
20/50 1200 x 2400mm
50/80 1200 x 2400mm
Bygges opp med 60 og 120mm rette plater til ønsket tykkelse. Kun 4 produkter på taket - enklere blir det ikke

GLAVA® EPS Fall 1:40 Format 600x1200mm
20/35 600 x 1200mm
35/50 600 x 1200mm
50/65 600 x 1200mm
65/80 600 x 1200mm
Bygges opp med 60 og 120mm rette plater til ønsket tykkelse.

GLAVA® EPS Rennefall 1:40 Format 1200x600mm
20/50 1200 x 600mm
50/80 1200 x 600mm
Bygges opp med 60 og 120mm rette plater til ønsket tykkelse.

Paroc Takfall 1:40 Format 600x1200mm
5/20 600 x 1200mm
20/35 600 x 1200mm
35/50 600 x 1200mm
50/65 600 x 1200mm
65/80 600 x 1200mm
Bygges opp med 60 og 120mm rette plater til ønsket tykkelse.