Takfall

Takfall

Fall med 2 veis med kiler

Avrenning med bruk av tak kiler er nok den enkleste metoden og utføre på taket, og har sine fordeler for og i mot.

Fordelen med bruke av kiler er at det er enklere utlegging, samt at du ikke trenger og gjøre korrigeringer på isolasjonstykkelsene opp i mot et gitt U-verdi krav ihht tabellene i dette bladet. Ulempen med bruk av kiler er at du for forholdsvis dårlig avrenning i graden på kilen ned til lavpunkt. Ved bruk av 1:40 fall på takflaten vil du få ca 1:150 fall i graden. Fall 1:60 på takflaten gir ca. 1:248 fall i graden, dvs så å si horisontalt. Derfor opplever man at det ofte står vann i gradrenner på kiler.