Takfall

Takfall

Toveisfall med nedsenket renne

Fordelen med bruk av nedsenket renne er at man får vannet vekk fra takflaten og ned i et nedsenket parti av taket.

En annen fordel med nedsunket renne er at du får mindre isolasjon rundt sluket, som igjen gjør at man får økt varmegjennomslipp i disse områdene på taket vinterstid.  I forhold til u-verdi tabeller i denne brosjyren bør man arealvekte hvor mye de nedsenkete rennepartiene utgjør i forhold til takflaten, mulig må du kompensere opp på tykkelsen på hoved fallet for og få sammen U-verdi som ved bruk av tak kiler eller 4 veis fall. Se tegning for prinsipp skisse av nedsenket renne.