Taklamell system

Taklamell system

Taklamell system

Markedets letteste og mest trykksterke tak lamell


Lamell tak er en systemløsning for isolering av flate kompakte takløsninger. ISOVER LAMELL TAK 40 benyttes i kombinasjon med Paroc takisolasjon. ISOVER LAMELL TAK 40 gjør at vi kan legge færre lag med isolasjon for og klare kravet til bedre isolerte bygg. En viktig egenskap med glasull lamell er egenvekt. Produktet veier nesten 30% mindre pr/m3 enn tilsvarende produkt i steinull. Dette er med på og effektivisere arbeidsdagen for de som monterer.

På etterisoleringsprosjekter er vekten på isolasjonen ett viktig poeng da ikke alltid tak konstruksjonen er dimensjonert for tradisjonell takisolasjon. Det er uansett viktig og kontrollere at tak konstruksjonen er dimensjonert for dagens snølaster.

På fast underlag av f.eks betongdekke eller taktro legges Isover Lamell med Paroc ROB 80 20mm på toppen. På undertak av stålplater legges først en Paroc ROBSTER 50
30 mm, ISOVER LAMELL med Paroc ROB 80 20 mm på toppen.