U-verdi Flate TAK

U-verdi Flate TAK

Betongdekke med kombi løsning

Dette er en u- verdi tabell for oppbygning av GLAVA® EPS i kombinasjon med Paroc steinull på undertak av betongdekke. Tabellen er laget med GLAVA® takprodukter med tilhørende egenskaper. Det er viktig at denne tabellen ikke benyttes som referanse for isolasjonstykkelse hvis andre produkter enn det som er beskrevet skal brukes.

Beregninger er basert på at det er fall i konstruksjonen og at det benyttes jevntykk isolasjon ihht beskrivelse av tykkelser i tabellen under. Velges avrenningsløsning med bruk av nedsenket renne, trekker renna i mange tilfeller opp på takets U-verdi som igjen medfører at isolasjonstykkelsen må opp på hovedfallet i forhold til tykkelser oppgitt i tabellen under. Ved bruk av fallisolasjon og løsninger på horisontale underlag bør dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. I utgangspunktet kan overnevnte tykkelser opp mot u-verdi-krav ikke brukes der man skal ha fall i isolasjonen. Dette bør beregnes for å finne en optimal løsning. ΔU - Vi har ikke iberegnet korreksjon for mekaniske festemidler ΔUf. Hvis det benyttes > 8 stk festemidler per m² av plasthylse + stift/skrue må det gjøres beregning for korreksjon ΔUf . Korreksjon må også gjøres ved bruk av gjennomgående skruer/stifter. Henvisning til SINTEF Byggforsk sin prosjektrapport 44, 2009.

- Beregninger er utført etter NS – EN ISO 6946, 2007.
- GLAVA AS har ikke prosjekteringsansvar og tar forbehold om eventuelle trykkfeil.


U-verdi tabell for jevntykke løsninger med bruk av GLAVA® EPS i kombinasjon med Paroc steinull på undertak av betongdekke finner du under.

Følgende beregningsforutsetninger ligger til grunn:
Innvendig/ Utvendig overgangsmotstand Rsi+Rse= 0,14m²K/W
Rtettessjikt=0,03m²K/W
Rdiffusjonssperre=0,05m²K/W
Rbetongdekke 200mm=0,12m²K/W
λ GLAVA® EPS S80= 0,038W/mK
λ Paroc Takboard (ROB80) = 0,038W/mK

Forskriftskrav i TEK 10 er U-verdi 0,13 W/m²K, med minstekrav på 0,18W/m²K

Brannteknisk riktig isolering av kompakte tak, se relaterte saker på høyre side.

Komplett U-verdi oversikt last ned PDF

U-verdi
Isolasjons-
tykkelse totalt 
mm
Betongdekke
tykkelse
mm

Nedre sjikt
GLAVA® EPS S80
λ 38 W/mK
mm

Øvre sjikt
Paroc ROB80
λ 38 W/mK
mm

U-verdi
W/m²K
180 200 150 30 0,197
200 200 170 30 0,179
240 200 210 30 0,150
250 200 220 30 0,145
260 200 230 30 0,139
270 200 240 30 0,134
280 200 250 30 0,130
300 200 270 30 0,121
360 200 330 30 0,102
370 200 340 30 0,099
450 200 420 30 0,082
510 200 480 30 0,073
520 200 490 30 0,071